Příspěvky v rubrice Placený vzdělávací obsah

PRAXE a ZKUŠENOSTI párového SO...

  Úvod Text přináší základní zprávu o základním principu párového souznění a rozsahu jeho možných zkušeností, které může zprostředkovat. Základní praxe párové tantrické rezonance (souznění) spočívá v přímé a jednoduché vnitřní meditační praktice sdílené v těsném párovém spojení s využitím prodlouženého oční [...]

Životní praxe vědomí

Příručka AUTOR: Jiří Krutina Úvod Příručka shrnuje rozpoznané praktiky Životní praxe vědomí v podobě jóg a umů, které představují základní obsah vnitřního vzdělávání Životní praxe vědomí pro potřeby individuální výuky. Samotný text je vhodný i pro zkušenostní připomenutí uvedených umů a jóg pro denní studium. Opakované me [...]

Sóma-typy těla vědomí – duše

Sóma-typy těla vědomí – duše
AUTOR: Jiří Krutina Klasické duchovní klišé, že “všichni jsme jedno”, lze chápat jedině tak, že všechny bytosti jsou unikátním vyjádřením a sou-částí jediného univerzálního božského vědomí. To je pravda. Ale nejsme „stejné“ jedno. Z toho také plyne základní univerzální “rovnost” v tomto aspektu skutečnosti. Skutečn [...]

Základní mýty o sexu

Poznámka: kapitola z připravované knihy Jiří a Eva Krutinovi, Metafyzika Milování, od vědomé sexuality k erotice vědomí. Úvod V následující stati se zaměřuji na základní podoby nevědomosti či nevědomých přesvědčení, tedy doslova mýty či mystifikace, které dle mého mínění panují v oblasti sexuality a mají so [...]

VĚDOMÍ – základní metafyzika s...

Úvod Životní filozofie a praxe vědomí, její praktiky (jógy) jsou neoddělitelné od našeho vnitřního „světonázoru” a přijatých přesvědčeních o skutečnosti. Ta jsou často v přímém rozporu s těmi, která získáváme v rodině,  vzdělávacích institucích, práci či „dýcháním” aktuálního civilizačního klimatu vůbec. [...]

SÚTRY VĚDOMÍ, nová re-interpretace Ši...

Úvod Většina současných škol jógy, včetně jejich učitelů, se odkazuje na tzv. Pataňdžaliho jógické sútry jako na svou autoritu a od nich odvozuje své praxe tělesných ásan, ovládání zevního dechu a různé podoby soustředění pozornosti či koncentrace. Placený obsah Pokud máte zájem o tento článek v ceně 100,- Kč [...]

DESATERO jógy Vědomí

Úvod Následujících deset výroků (súter) komunikuje zhuštěnou základní filozoficko-praktickou esenci toho, co zvu jógou vědomí či uměním být vědomím. Jde o úvodní seznámení s metafyzickými zkušenostními koncepty, ze kterých vychází tato praktická životní filozofie či způsob bytí-života. Placený obsah Pokud má [...]

Stavy vědomí s kterými se můžeme...

Stavy vědomí s kterými se můžeme ztotožňovat
Abychom dokázali rozpoznat samo ryzí vědomí jako takové, jako naši skutečnou identitu vždy přítomného prožívajícího já, na rozdíl od pouze prožívaného já a jeho zkušeností (ega), je nutné také rozpoznat v čem spočívá zkušenostní a intelektuální nevědomost s tím spojená v oblasti samotného “vědomí”. Placený obsah [...]

Prožívání ryzího vědomí

ŠIVA NATARADŽA jako symbol probuzeného vědomí Úvodní meditace  Co tvoří náš život okamžik po okamžiku? Primárně je to vždy přítomný způsob, jakým cítíme, tedy naše cítění. Dále je to přítomný způsob, jakým vyjadřujeme své myšlenky a pocity, které cítíme. Placený obsah Pokud máte zájem o tento článek v ceně 100,- Kč [...]