Měsíční archívy pro Leden, 2020

Vrozené (ne)probuzené kapacity duše, ...

Duše, kterou jsme, je mnohotvárná a má mnoho podob a tváří. Běžně jsme ztotožnění jenom se svým aktuálním prožívaným já spojeným s fyzickou skutečností a její formou a tu pak máme tendenci považovat za jedinou skutečnost. Naše aktuálně prožívaná skutečnost našeho já je pouze jednou z možných a současně my s [...]

Vědomí je V-Z-TAHem Muže-Ženy (Šiva-Š...

Jak vejdeme do království božího jako děti?Ježíš: “Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřní jako vnější a vnější jako vnitřní, a to, co je nahoře jako to, co je dole a když uděláte to, co je mužské a to co je ženské, jedním jediným, takže mužské nebude mužské a ženské nebude ženským, pak vejdete do králov [...]

Volba prožívání prostoru

Pokud se ztotožňujeme pouze s naším prožívaným zkušenostním já (egem) jako objektivním tělem „v“ prostoru viděném z vnějšku a jeho zkušenostmi, které “máme” a které si přivlastňujeme, pak se nemůžeme z principu prožívat či se ztotožnit s prostorovými poli vědomí vně či v nitru těla i otevřený [...]