Měsíční archívy pro Listopad, 2018

Materialistický přístup k medita...

Setkal jsem se s mnoha názory a pohledy na meditaci. Vesměs v nich zaznívá samo vlastní nepochopení podstaty meditace samé – tedy: co je “meditace”? jako taková, či naopak  vlastní specifické nazírání na meditaci na základě nesprávných přesvědčení. Obecně se dnes chápe, že meditovat je „dobré“, už málo se [...]

O bolesti a tíživém prožívání ob...

Život přináší nesčetně rozmanité různé zkušenosti a emoční prožívání. Co je základní povahou života, našeho bezprostředního žití? Život, což je synonymum pro samo vědomí – vědomí jako takové je vrozeně samo cítění. Můžeme říct, že žít znamená primárně cítit – pozor nikoliv “mít” pocit či chovat pocity a zkušenosti. [...]

Vědomí je SVOBODA

Nelze  – z principu hledat svobodu v čemkoliv, co si můžeme jenom uvědomovat, v myšlenkách, emocích, jakýchkoliv pocitech sebe či impulsech k řeči a jednání. Přitom právě zde svou „svobodu” mnohdy skutečně hledáme. Je skutečnou svobodou moci projevit okamžitě, co cítíme nebo sdělovat ihned vše, co nás [...]