Měsíční archívy pro Duben, 2017

Duše a jáství

Z pohledu jáství rozlišujeme jednotlivá prožívaná zakoušená já (ega) a samo prožívající Já jako celek, kterým je samo vědomí já jako celku, tedy vědomí Já. Jáství má tedy vrozeně neoddělitelně-dvojnou povahu. Naše “větší” či pravé Já, tedy vědomí Já, jehož každé individuální prožívané já je součástí, se nazývá v tantře “širší [...]

O prvotním principu Života (4)

Zkušenostní reinterpretace původního textu Abhinavagupty: Paramārthacarcā  IV. Různé aspekty prožívaných objektů světa nejsou různé a oddělené od je vyzařující záře vědomí, jsou ryze trans-subjektivními foneticko-světelnými kvalitami samotného vědomí, které je vždy svobodné a současně zrcadlené v prožívaném světle vědomí. Všech [...]

Vědomí a zkušenost identity

Vědomí Já není žádným z prožívaných pocitů-já, ale tím, co zpřítomňuje (vědomí – slovesný tvar) každé prožívané já. “Co, či kdo je já? Tělo není já, dech není já, intelekt není já, prázdný prostor spánku beze snů není já, tento vesmír není já, ateistická tradice není já, védská tradice není já, buddhistická ani jiná tradice n [...]

O prvotním principu Života (3)

Zkušenostní reinterpretace původního textu Abhinavagupty: Paramārthacarcā III. Tímto unikátním způsobem je Šiva ztělesněním masy Sebe-vědomí všeho a současně všechny formy bytí přesahující září, ve které se stále nově tvoří svět zrcadlící Sebe-prožívání vědomí. Vědomí Já jako celek a vědomí prožívaného těla a světa jako celku j [...]

Dech vědomí

Co je „dech“? Všechny tzv. „živé“ bytosti dýchají. Dech je sám Život, jak nám hovoří duchovní tradice. Co je tedy „vzduch“ neboli „v – z – duch“, který skutečně dýcháme? Naše mateřština nám jasně říká, co dýcháme a co je esencí dechu i vzduchu. Dýcháme „ [...]

O prvotním principu Života (2)

Zkušenostní reinterpretace původního textu Abhinavagupty: Paramārthacarcā II. Neexistuje žádná věc, předmět, myšlenka, tělo, bytost, svět, jakákoliv podoba bytí (žádný objekt), oddělitelný od svého vědomí, ve kterém přebývá, ze kterého vyvstává-je vyzařován a od svého ryze subjektivního vědomého prožívání jako určitého vědomí dané skuteč [...]