Měsíční archívy pro Leden, 2018

Tělo vědomí-duše

21.b: Tělo a krev nemohou zdědit království Boží. To, co bude jistě dědit, patří Ježíšovi a jeho krvi. Co je to, co bude dědit? Tak pravil: “Ten, kdo nejí mé tělo a nepije mou krev, nemá v sobě můj život.” Co je jeho tělo? Je to Slovo a jeho krev je duch svatý. Ten, kdo to obdržel, má pokrm a nápoj i oděv. M [...]