Měsíční archívy pro Únor, 2020

Jiří Krutina: Vědomí, prvotní princip...

Jiří Krutina: Vědomí, prvotní princip ve-smíru
Kniha obrací naší pozornost k prvotní otázce po podstatě nás samých i vesmíru, tedy k meditativní otázce bytí jako takového, která nás usazuje ve sféře samotného vědomí všeho, co je (bytí), i toho, co může být (nebytí), jako prvotním poli nekonečných možností všech našich zkušeností nás samých i vesmíru. Kniha, [...]