Příspěvky v rubrice Články

Meditační setkání jogy vědomí

Sobota 15. 12. 2018 10:00 – 11:00, princip vědomí, kultivace celo-tělesné bdělosti vědomí; 11:20 – 12:00, kultivace prostorového vědomí těla (jóga/um prostoru); 12:20 – 13:00, kultivace vědomí dechu (jóga/um dechu). Společným setkáním (satsangem) slovem provede Jiří&Eva Krutinovi Poznámka: Během setkání bude prostor [...]

Vědomí je TICHEM svých vnitřních ZVUK...

V duchovních naukách se hovoří o utišení, spočinutí v tichu a klidu boží přítomnosti nebo před tichou tváří boží apod. Mystická duchovní instrukce zní “utiš se a poznej pravdu”, či přímo Mahárišiho instrukce k meditaci: “Zůstaň tichý”. Podobná sdělení nám říkají o jedné z Kvalit samotného vědomí. TICHO [...]

Materialistický přístup k medita...

Setkal jsem se s mnoha názory a pohledy na meditaci. Vesměs v nich zaznívá samo vlastní nepochopení podstaty meditace samé – tedy: co je “meditace”? jako taková, či naopak  vlastní specifické nazírání na meditaci na základě nesprávných přesvědčení. Obecně se dnes chápe, že meditovat je „dobré“, už málo se [...]

O bolesti a tíživém prožívání ob...

Život přináší nesčetně rozmanité různé zkušenosti a emoční prožívání. Co je základní povahou života, našeho bezprostředního žití? Život, což je synonymum pro samo vědomí – vědomí jako takové je vrozeně samo cítění. Můžeme říct, že žít znamená primárně cítit – pozor nikoliv “mít” pocit či chovat pocity a zkušenosti. [...]

Vědomí je SVOBODA

Nelze  – z principu hledat svobodu v čemkoliv, co si můžeme jenom uvědomovat, v myšlenkách, emocích, jakýchkoliv pocitech sebe či impulsech k řeči a jednání. Přitom právě zde svou „svobodu” mnohdy skutečně hledáme. Je skutečnou svobodou moci projevit okamžitě, co cítíme nebo sdělovat ihned vše, co nás [...]

Ryby nevědoucí toho, že žijí v o...

Jako lidé se podobáme rybám, které neví, že žijí v oceánu,  který jim dává život a ze kterého stále vyvstávají. Samotný oceán je přitom prvotní podmínkou vůbec existence ryb. Tento oceán každou rybu a tvora v něm přirozeně přesahuje a současně je od nich neoddělitelný a s nimi těsně spjat. Tento oceán má při [...]

Umění dýchání vědomí (pránajám)

Starobylé umění vědomého dýchání (pránájám) spočívající v nepřerušovaném udržování vědomí celo-tělesného dýchání vede spolehlivě nejen k procitnutí naší duše a jejího těla tvořeného éterickou substancialitou vědomí samého (prána, čhi, ki), ale je i základní esencí praktické stránky vnitřního vzdělávání člověka a jógy [...]

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Prožívání nás samých, náš pocit sebe je vždy neoddělitelně spojen s tělesným bytím a jeho prožíváním. Každé prožívané já je vždy určité prožívané tělo a každý tělesný stav je [...]

Zrakové vnímání jako cítění

Nejvíce akcentovaným smyslem v naší zkušenosti bývá zrak sídlící v hlavě. Nejvíce vjemů získáváme zrakem, tedy viděním a pozorováním. Tato skutečnost a její přetěžování nalezla až svou abstrakci v podobě vykonstruovaných konceptů „subjekt“ – „objekt” jako model pro samo vědomí s vytvořením „ideálu“ od všeho rozli [...]

Vědomí, tělesná uvolněnost (relaxace)...

Současná doba je mimo jiné charakterizována tím, že lidé prožívají tzv. „stres“. Dokonce se stres z přezaměstnání ve východních asijských zemí uvádí jako jedna z hlavních příčin sebevražd. Čím je vlastně charakterizován „stres“? Pokud si dáme čas, zjistíme, že jím je zejména prožívání charakteristické na [...]

Co říká slovo „meditace“?

Etymologický základ slova „meditace“ – „med“ je indoevropského původu a vyjadřuje smysl-význam  „zaujetí vhodného – správného či patřičného postoje“. Současně nacházíme mnohá příbuzná slova souznící s kořenem „med“ v nejstarších jazycích, například v sanskrtu jako midiur [...]

Cíle našeho vzdělávání

Základní otázky Kolik znáš lidí, kteří si jsou v pravdě vědomi toho, kým jsou, odkud přišli, proč přišli na tento svět a co je smyslem jejich života? Kolik znáš lidí, kteří skutečně ví, že jsou věčnou duší – vědomím a skutečně to prožívají a žijí? Kolik znáš lidí, kteří nazírají a žijí své životy z této šir [...]