Příspěvky v rubrice Články

Vzdělávací seminář 

Vzdělávací seminář 
Vzdělávací seminář Životní filozofie a tantra vědomí  Padmafarma (2. – 6. 7. 2022) Termín: 2.-6. 7. 2022  Místo: Padmafarma, Bělá u Jevíčka 125 Příjezd v sobotu 2.7.20222 v 17:00, ubytování, začátek večerní meditací 19:30-20:30.  Strava (3x denně vegetariánská) je zajištěna od nedělní snídaně do [...]

Ze zkušeností s párovou rezonanc...

Zkušenosti z párové meditace se mnou, zveřejňuji z jednoho prostého důvodu. Jsou živým důkazem skutečnosti, že párová podoba vzájemné meditace, jak jsem jí poznal a jak ji učím, je způsobem – prostředkem nejen pro nejhlubší či nejzazší metafyzické (mystické) zkušenosti vědomí v jeho nejrůznějších aspektech, ale [...]

Vzdělávací seminář Životní filozofie ...

Termín: 2.-7. 7. 2022 (začátek v sobotu večerní meditací, konec ve středu po obědě). Náplň semináře: Meditační seminář zaměřený na vnitřní vzdělávání a kultivaci vědomí podle principů životní filozofie a tantry vědomí. Formální program se skládá ze třech dopoledních meditačních bloků zaměřených na jógy celotěles [...]

Co je JÓGA VĚDOMÍ?

S pohledem na doslova tržiště působení nejrůznějších učitelů, mentorů, kaučů a léčitelů, kteří veřejně učí nejrůznější “jógy”, práce s dechem, meditace, či poskytují nejrůznější techniky léčení a spirituálního rozvoje, jsem si uvědomil doslova nezbytnost odlišit od tohoto prostředí své působení a s ním spojenou [...]

PRAXE a ZKUŠENOSTI párového SO...

  Úvod Text přináší základní zprávu o základním principu párového souznění a rozsahu jeho možných zkušeností, které může zprostředkovat. Základní praxe párové tantrické rezonance (souznění) spočívá v přímé a jednoduché vnitřní meditační praktice sdílené v těsném párovém spojení s využitím prodlouženého oční [...]

(((UM))) Párové meditace  tváří v&nbs...

(((UM))) Párové meditace  tváří v tvář aneb od vědomého setkání k okultní esenci tantry 
“Lidské v plném významu tohoto slova, přátelské, uvolněné, a vzájemnou meditativní receptivitou naplněné společné setkání tváří v tvář dvou lidí v meditativním kontextu párové meditace přináší oběma možnost svobodně prožít svou širší duši a její nesčetné transpersonální aspekty, včetně božských a současně tak i [...]

Tělesná centra vědomí

Tělesná centra vědomí
K nové spirituální fyziologii lidského druhu vědomí. V současné době, ve které žijeme, má převážná část lidí svůj základní pocit-sebe či prožívané centrum vědomí fixované či omezené na horní část těla. Mnohdy pouze na oblast hlavy ve ztotožnění s pouhým mentálním já. Takoví lidé, přestože si jsou vědomi svých myšlenek i  [...]

Co je to LÁSKA? Co znamená MILOVAT?

Jednou z centrálních žitých otázek pro nás samé a všechny naše vztahy s druhými, je otázka, co je to vlastně ona LÁSKA, která se tak často opěvuje. Nehledáme přeci všichni to, co se obecně zve láskou? Možná otázka zní praktičtěji tak, jak se naučit plně CÍTIT a ZTOTOŽNIT SE s druhými bez ztráty našeho vlastního pocit [...]

Esenciální nemoc dnešního člověka

Obecná nemoc člověka současného globalizujícího digitalizujícího se světa spočívá v nedostatku kontaktu, doteku a spojení se svou duší.  Centrum-těžiště duše v člověku, kterou je cítící pole vědomí sebe a těla jako celku, se nachází hluboko v cítěné niternosti spodní části trupu, v místě, které je v Japonsk [...]

Pozvánka k tříhodinové meditaci ...

Vážení přátelé, Zveme všechny, které oslovuje či se věnují životní praxi vědomí, ke společné meditaci s využitím živého on-line vysílání. Pojďme sdílet a nechávat rozšiřovat vědomí, ve kterém spočíváme, skrze svá individuální vědomí těla a sebe jako celku, jehož součástí je i naše smyslové vědomí živého video spoje [...]

Duševní tělo vědomí aneb tělo-duše

Životní zkušenosti mnoha lidí stále vládne nesprávné přesvědčení, že jejich subjektivní vědomí je uzavřeno či obsaženo v jejich tělech nazíraných z vnějšku, typicky v mozku, v souladu s aktuálním vědeckým hoaxem. Duše je nanejvýše chápaná jako něco „odtěleného”, něco obsaženého v hranicích fyzického t [...]

Tělesná INTIMITA duše

Poznat něco či někoho, sebe, či druhé znamená primárně zakoušet CIT hlubokého vnitřního spojení-souznění skrze vzájemné dotýkání a stýkání se v bytí samém. Co když jsme opravdu hlubokou spirituální INTIMITU a OBCOVÁNÍ duší zaměnili a ztotožnili se sexuální intimitou a fyzickým spojením, kterým je naše kultu [...]