Příspěvky v rubrice Články

Před počátkem…

Asi každý člověk se někdy zamýšlel nad tím, jak vznikl vesmír. Co bylo na počátku před jeho vznikem? Pamatuji si, jak jsem v dětství byl jednu dobu doslova posedlý zjistit, jak vznikl vesmír, svět a člověk. Moji rodiče mi kupovali knihy, které popisovali i graficky vyjadřovali vznik vesmíru, jeho jednotlivá období, ve kterých ž [...]

Um identity

Jiří Krutina: Um identity, e-kniha, 78 (normo) stran, cena 170,- Kč. Druhá publikace z ediční řady Umu vědomí, Um identity pojednává o základní metafyzické či filozofické otázce po naší podstatě, identitě a povaze bytí, které člověk žije a s kterou se dříve či později setkává tváří v tvář ve svém k [...]

Jak američtí vědci zkoumají původ “vě...

Viz aktuální zprávu z 2.3. 2018 https://www.sciencealert.com/brain-states-during-unconsciousness-timing-integration-modularity Článek informuje o aktuálním vědeckém bádání amerických vědců na univerzitě v Michiganu v oblasti vědomí. Začíná v první větě tvrzením, že ze všech funkcí mozku je schopnost mozku produko [...]

Co znamená „spočívat ve vědomí“?

Vše, veškeré formy a podoby bytí (fyzické i ne-fyzické) i my sami existují výhradně ve vědomí a jsou určitou neoddělitelnou součástí jediného univerzálního vědomí. Nicméně je otázkou našeho bytí, našeho způsobu bytí, zda si jsme toho také vědomi a tedy vědomě pře-býváme či spočíváme v samotném vědomí a  [...]

Učení se umění být vědomý

Jiří Krutina: Učení se umění být vědomím, e-kniha, 28 (normo) stran, cena 70,- Kč. Jedná se o úvodní text edice Um vědomí, ztělesňující řadu vnitřních umů-jóg vědomí, které společně tvoří ucelené textové  „tělo poznání“, reflektující mnohaleté zkušenosti s praxí meditace a vnitřního vzdělávání v oblasti vědomí. Z tohoto vnitřního vz [...]

Vědomí a naše zkušenost

“Vědomí je Já.” Šivova sútra I.1 “Tvou vlastní podstatou je Já, které je vědomím samým.” Tantralóka 5.127 “Všechny jevy existují jen díky světlu vědomí, bez něhož nemůže existovat nic.” Kšemarádža “Nejvyšší bytí, jehož esencí je “masa” vědomí-blaženosti, je rozpoznána moudrými lidmi nikoliv skrze “myšlenkové struktury”, ale skrze vimaršu  [...]

Duševní náladovost jako dynamika pros...

Singulární pole – prostor, kterým je vědomí samo, obsahuje potenciálně nekonečně kvalitativně od sebe různých prostorů vědomí. Některé mají své vnější fyzické rozšíření, některé jsou ryze ne-fyzické – duševní povahy. Čím jsou tyto prostory vědomí, ve kterých se můžeme nacházet – být či přebývat, vlastně charakterizované [...]

O naslouchání

V různých psychoterapeutických či seberozvojových přístupech různí terapeuti a koučeři hovoří o “aktivním naslouchání” či dokonce o “daru” či schopnosti “hlubokého neposuzujícího naslouchání”, ale současně se nikde z jejich re-klam-ních upoutávek nedozvíme, co to vlastně znamená a v čem spočívá tot [...]

O “syndromu vyhoření”

V současné době – zejména mezi mladými „ekonomicky“ aktivními lidmi  – jejichž obecným symptomem je zcela ne-ekonomické chování v tom nejhlubším slova smyslu, je populární a takřka oblíbený nový koncept: “syndrom vyhoření”.  V kontaktu s lidmi, kteří o tom hovoří a skrze jejich slova jsem zjist [...]

Vztah vědomí a dechu

Samo ryzí vědomí, které můžeme zakoušet a prožívat skrze ztotožnění se s prázdným prostorem našeho prožívání vně i v nitru jako své širší vědomí (vědomí-Já) není jenom “prázdnotou”, ale má i svůj kvalitativní éter – substancialitu v podobě dechu vědomí (prána). Tato inherentní substancialita prostoru vědom [...]

Základní principy umění jógy vědomí

Následující základní principy jsou metafyzické zkušenostní zákonitosti samotného vědomí jako takového a jsou nedělitelnou součástí meditační praxe – meditačního života, jehož pedagogický rámec jako soubor poučení a praktik zvu prostě jóga vědomí či umění být vědomím a vědomý a současně jsou zkušenostně ověřiteln [...]

Tělo vědomí-duše

21.b: Tělo a krev nemohou zdědit království Boží. To, co bude jistě dědit, patří Ježíšovi a jeho krvi. Co je to, co bude dědit? Tak pravil: “Ten, kdo nejí mé tělo a nepije mou krev, nemá v sobě můj život.” Co je jeho tělo? Je to Slovo a jeho krev je duch svatý. Ten, kdo to obdržel, má pokrm a nápoj i oděv. M [...]