Příspěvky v rubrice Články

Jaká je skutečnost naší identity?

Jaká je povaha naší bezprostřední zkušenosti bytí? Doslova a do písmene fyzická skrze tělo. Přesto, že jsme tzv. “vědomí”, tedy uvědomujeme si naše zkušenosti či, co právě děláme, tak současně souběžně s tím naše tělo jako celek s každou buňkou dýchá a provádí nesčetně vlastních procesů a aktivit, včetně udr [...]

Jak tvoříme svůj svět?

aneb sóma-morfóza tvořivosti Svět, který žijeme, je duševní povahy. Svět, jak jej žijeme, vyvstává z vědomí samého. Ve světě nepotkáváme nic, žádný objekt, či událost, která by prvně neměla svůj původ v duševní oblasti vědomí. Každému následku či události ve světě předchází duševní pohyb či hnutí v samotném v [...]

Vědomí je INTELIGENCE

Co je vlastně “inteligence” jako taková ve své esenci? V současné psychologii se hovoří o tzv. inteligenčním kvocientu (I.Q), který měří určité mentální schopnosti, dále o tzv. emoční inteligenci, informační inteligenci a dnes dokonce o “umělé inteligenci”. Přesto stále není zodpovězená základní otázka toho, [...]

Co není “jóga-vědomí”?

Dlouho poté, co jsme založili web joga.vedomi.info a ještě déle poté, co jsme sami začali zcela neformálně mezi přáteli používat pojem či spojení “jóga-vědomí”, se objevil článek “Co je jóga vědomí”, publikovaný jakousi “Akademií vědomí”, viz www.akademievedomi.cz/co-je-joga-vedomi/. To mě zaujalo, neboť jsme dosud nevěděli o& [...]

O pobytu ve “TMĚ” ve vztahu k li...

Jednou z “new age” moderních záležitostí trhu se „sebe-rozvojem“ jsou tzv. “pobyty ve tmě” či “terapie tmou”, slibující něco úžasného, jakýsi “spirituální pokrok” či hlubší “sebepoznání”, o kterém ale příliš moc nikdo nedokáže nic říci, kromě “wau” hlášek, jaký to bylo “super  a úžasné”. Samozřejmě s  [...]

Meditační setkání jogy vědomí

Sobota 19. 1. 2019 10:00 – 11:00, princip vědomí, kultivace celo-tělesné bdělosti vědomí; 11:20 – 12:00, kultivace prostorového vědomí těla (jóga/um prostoru); 12:20 – 13:00, kultivace vědomí dechu (jóga/um dechu). Společným setkáním (satsangem) slovem provede Jiří&Eva Krutinovi Poznámka: Během setkání bude prostor n [...]

Vědomí je TICHEM svých vnitřních ZVUK...

V duchovních naukách se hovoří o utišení, spočinutí v tichu a klidu boží přítomnosti nebo před tichou tváří boží apod. Mystická duchovní instrukce zní “utiš se a poznej pravdu”, či přímo Mahárišiho instrukce k meditaci: “Zůstaň tichý”. Podobná sdělení nám říkají o jedné z Kvalit samotného vědomí. TICHO [...]

Materialistický přístup k medita...

Setkal jsem se s mnoha názory a pohledy na meditaci. Vesměs v nich zaznívá samo vlastní nepochopení podstaty meditace samé – tedy: co je “meditace”? jako taková, či naopak  vlastní specifické nazírání na meditaci na základě nesprávných přesvědčení. Obecně se dnes chápe, že meditovat je „dobré“, už málo s [...]

O bolesti a tíživém prožívání ob...

Život přináší nesčetně rozmanité různé zkušenosti a emoční prožívání. Co je základní povahou života, našeho bezprostředního žití? Život, což je synonymum pro samo vědomí – vědomí jako takové je vrozeně samo cítění. Můžeme říct, že žít znamená primárně cítit – pozor nikoliv “mít” pocit či chovat pocity a zkušenosti. [...]

Vědomí je SVOBODA

Nelze  – z principu hledat svobodu v čemkoliv, co si můžeme jenom uvědomovat, v myšlenkách, emocích, jakýchkoliv pocitech sebe či impulsech k řeči a jednání. Přitom právě zde svou „svobodu” mnohdy skutečně hledáme. Je skutečnou svobodou moci projevit okamžitě, co cítíme nebo sdělovat ihned vše, co ná [...]

Ryby nevědoucí toho, že žijí v o...

Jako lidé se podobáme rybám, které neví, že žijí v oceánu,  který jim dává život a ze kterého stále vyvstávají. Samotný oceán je přitom prvotní podmínkou vůbec existence ryb. Tento oceán každou rybu a tvora v něm přirozeně přesahuje a současně je od nich neoddělitelný a s nimi těsně spjat. Tento oceán má př [...]

Umění dýchání vědomí (pránajám)

Starobylé umění vědomého dýchání (pránájám) spočívající v nepřerušovaném udržování vědomí celo-tělesného dýchání vede spolehlivě nejen k procitnutí naší duše a jejího těla tvořeného éterickou substancialitou vědomí samého (prána, čhi, ki), ale je i základní esencí praktické stránky vnitřního vzdělávání člověka a jógy [...]