Příspěvky v rubrice Články

Vědomí, citové tonality a vnitřn...

V následující meditaci jsem vyjádřil CÍTĚNOU realitu vědomí a její sféru. Nikde jsem neprožil něco jako “energie”, “frekvence”, “kvanta”, o kterých hovoří new-age-ezo trh, ale snažil jsem se vyjádřit cítěnou esenci tvořící samotnou sféru vědomí, jejímž jsme každý z nás živým zosobněním a ztělesněním v podobě unikátní [...]

Pozvánka na vzdělávací meditační semi...

Vzdělávací seminář Životní filozofie a tantra vědomí  Drieňok Teplý Vrch (17. – 21. 11. 2022)   Termín: 17. – 21. 11. 2022 Místo: Drieňok Teplý Vrch 73 Příjezd ve čtvrtek 17.11.2022 v 17:00, ubytování, začátek večerní meditací 19:30-20:30.  Konec semináře v pondělí 21.11. 2022 ve 12:15 po [...]

Pozvánka k ON-LINE meditačnímu s...

Každou středu od 18:00 se věnuji formální klidové meditaci zaměřené na zintenzivnění celotělesného vědomí (vědomí těla jako celku), v kterém spočívám, kterým jsem a které ztělesňuji. V tomto čase rekapituluji základní jógy Životní filozofie a praxe vědomí (Jógy vědomí) , jako  je um/jóga prožívání, um/jóga prostoru, um/jóga de [...]

Základní ztělesnění (MUDRA) vědomí

Esenciální charakter vědomí i těla samého je PROSTOR-PROSTOROVOST-POLE, vnější a vnitřní, v kterých se nacházíme a vše zakoušíme.  Proto být-vědomím samým je nejsnadněji dosaženo skrze bytí-PROSTOREM samotným, tedy skrze ztotožnění se s prázdnotou prostoru místo ztotožnění s čímkoliv v něm. To přirozeně ved [...]

SVOBODA a jak ji žít

Jednou ze základních HODNOT Životní filozofie a praxe vědomí je SVOBODA. V čem spočívá a jak jí žít medituje následující esej. Vždy a na věčnost, po všechny dny a každým okamžikem pamatuj, že pouze VĚDOMÍ samé je SVOBODOU a svobodné. ROZPOZNEJ (základní rozpoznání vědomí v našem zakoušení, v tantř [...]

Základní meditační disciplína jógy v...

Míním, že všechny druhy nemocí, ať už tělesné či tzv. duševní, jako jsou různé úzkosti, deprese i tzv. “psychosomatické” a jejich nejrůznější podoby symptomů, jsou ve své přirozenosti alternativní náhrady nedostatku vědomí neboli meditace.  A to meditace chápané nikoliv jako určitý druh “soustředění” nebo “tělesných [...]

Duše jako mateřský oceán všech vesmír...

Univerzální vědomí či duše, která je “pravým” Domovem a Dárcem všeho, je neomezeným a nekonečným oceánským prostorem všech možných prožívaných aspektů já, a to jak aktuálně se inkarnujících ve fyzickém vesmíru, či obývající nesčetné paralelní časoprostory, tak nesčetné nefyzikální dimenze a úrovně vědomí v  [...]

Ze zkušeností s párovou rezonanc...

Zkušenosti z párové meditace se mnou, zveřejňuji z jednoho prostého důvodu. Jsou živým důkazem skutečnosti, že párová podoba vzájemné meditace, jak jsem jí poznal a jak ji učím, je způsobem – prostředkem nejen pro nejhlubší či nejzazší metafyzické (mystické) zkušenosti vědomí v jeho nejrůznějších aspektech, ale [...]

Vzdělávací seminář Životní filozofie ...

Termín: 2.-7. 7. 2022 (začátek v sobotu večerní meditací, konec ve středu po obědě). Náplň semináře: Meditační seminář zaměřený na vnitřní vzdělávání a kultivaci vědomí podle principů životní filozofie a tantry vědomí. Formální program se skládá ze třech dopoledních meditačních bloků zaměřených na jógy celotěles [...]

Co je JÓGA VĚDOMÍ?

S pohledem na doslova tržiště působení nejrůznějších učitelů, mentorů, kaučů a léčitelů, kteří veřejně učí nejrůznější “jógy”, práce s dechem, meditace, či poskytují nejrůznější techniky léčení a spirituálního rozvoje, jsem si uvědomil doslova nezbytnost odlišit od tohoto prostředí své působení a s ním spojenou [...]

PRAXE a ZKUŠENOSTI párového SO...

  Úvod Text přináší základní zprávu o základním principu párového souznění a rozsahu jeho možných zkušeností, které může zprostředkovat. Základní praxe párové tantrické rezonance (souznění) spočívá v přímé a jednoduché vnitřní meditační praktice sdílené v těsném párovém spojení s využitím prodlouženého oční [...]

(((UM))) Párové meditace  tváří v&nbs...

(((UM))) Párové meditace  tváří v tvář aneb od vědomého setkání k okultní esenci tantry 
“Lidské v plném významu tohoto slova, přátelské, uvolněné, a vzájemnou meditativní receptivitou naplněné společné setkání tváří v tvář dvou lidí v meditativním kontextu párové meditace přináší oběma možnost svobodně prožít svou širší duši a její nesčetné transpersonální aspekty, včetně božských a současně tak i [...]