Příspěvky v rubrice Články

Já jsem SVĚTLO i ŽIVOT

Vědomí je neoddělitelně spojené se svými vrozenými kvalitami PROSTOROVOSTI, SVĚTLA a VITALITY-DECHU. Vědomí své prostory naplňuje svou vlastní éteričností – DECHEM-VITALITOU a oživujícím SVĚTLEM. Proto oba prostory, Království kolem a v nitru nás, o kterých hovoří Ježíš, jsou prostory metafyzického SVĚTLA a&nbs [...]

Zření (do) duše

Zření (do) duše
Mnoho lidí prochází životem, aniž by prožili plnou zkušenost – pocit toho, že byli skutečně zřeni-viděni a slyšeni ve svém vnitřním bytí – ve své duši, a tak plně dotčeni ve své duchovní podstatě viděním či slyšením druhých. Přitom právě v tom spočívá, míním, počátek veškerého léčení a kvality lidskýc [...]

Vědomí je Z-DRAVOST i NE-MOC ŽIV...

Zdraví považujeme za jednu z nejdůležitějších lidských hodnot. Hovoříme v této souvislosti o různých nemocech a tzv. zdravotních obtížích. Aktuální lékařský či medicínský model, ale i všechny tzv. alternativní či “duchovní” způsoby léčení, se nám snaží namluvit, že jsme jaksi vystaveni nemocem těl [...]

TĚLO jako KOULE …aneb k li...

TĚLO jako KOULE …aneb k lidským kořenům tantry a ještě dále
“Věčnost je dítě, hrající si s barevnými balónky (koulemi).” Herakleitos asi 550-480 př. n.l. Úvod Následný popis vzniku a struktury našeho fyzického těla je, z přísně “biologického” pohledu, samozřejmě jistým z-jedno-duše-ním. Nicméně záměrným a vědomým, směřující ke komunikování přímého metafyzického [...]

Co je DUŠE?

Co je DUŠE?
V duchovních naukách se hovoří často o “duši” a tento pojem bývá zatížen různými náboženskými představami typu, že nám duši dal Bůh a že jí musíme spasit nebo, že “duše” je něco, co “máme”. Často nám chybí zkušenostní pochopení pojmu duše a tak pod tímto pojmem hledáme něco “esoterického” nebo si dokonce myslíme, že se je [...]

Jaká je skutečnost naší identity?

Jaká je povaha naší bezprostřední zkušenosti bytí? Doslova a do písmene fyzická skrze tělo. Přesto, že jsme tzv. “vědomí”, tedy uvědomujeme si naše zkušenosti či, co právě děláme, tak současně souběžně s tím naše tělo jako celek s každou buňkou dýchá a provádí nesčetně vlastních procesů a aktivit, včetně udr [...]

Jak tvoříme svůj svět?

aneb sóma-morfóza tvořivosti Svět, který žijeme, je duševní povahy. Svět, jak jej žijeme, vyvstává z vědomí samého. Ve světě nepotkáváme nic, žádný objekt, či událost, která by prvně neměla svůj původ v duševní oblasti vědomí. Každému následku či události ve světě předchází duševní pohyb či hnutí v samotném v [...]

Vědomí je INTELIGENCE

Co je vlastně “inteligence” jako taková ve své esenci? V současné psychologii se hovoří o tzv. inteligenčním kvocientu (I.Q), který měří určité mentální schopnosti, dále o tzv. emoční inteligenci, informační inteligenci a dnes dokonce o “umělé inteligenci”. Přesto stále není zodpovězená základní otázka toho, [...]

Co není “jóga-vědomí”?

Dlouho poté, co jsme založili web joga.vedomi.info a ještě déle poté, co jsme sami začali zcela neformálně mezi přáteli používat pojem či spojení “jóga-vědomí”, se objevil článek “Co je jóga vědomí”, publikovaný jakousi “Akademií vědomí”, viz www.akademievedomi.cz/co-je-joga-vedomi/. To mě zaujalo, neboť jsme dosud nevěděli o& [...]

O pobytu ve “TMĚ” ve vztahu k li...

Jednou z “new age” moderních záležitostí trhu se „sebe-rozvojem“ jsou tzv. “pobyty ve tmě” či “terapie tmou”, slibující něco úžasného, jakýsi “spirituální pokrok” či hlubší “sebepoznání”, o kterém ale příliš moc nikdo nedokáže nic říci, kromě “wau” hlášek, jaký to bylo “super  a úžasné”. Samozřejmě s  [...]

Meditační setkání jogy vědomí

Sobota 19. 1. 2019 10:00 – 11:00, princip vědomí, kultivace celo-tělesné bdělosti vědomí; 11:20 – 12:00, kultivace prostorového vědomí těla (jóga/um prostoru); 12:20 – 13:00, kultivace vědomí dechu (jóga/um dechu). Společným setkáním (satsangem) slovem provede Jiří&Eva Krutinovi Poznámka: Během setkání bude prostor n [...]

Vědomí je TICHEM

V duchovních naukách se hovoří o utišení, spočinutí v tichu a klidu boží přítomnosti nebo před tichou tváří boží apod. Mystická duchovní instrukce zní “utiš se a poznej pravdu”, či přímo Mahárišiho instrukce k meditaci: “Zůstaň tichý”. Podobná sdělení nám říkají o jedné z Kvalit samotného vědomí. TICHO [...]