Příspěvky v rubrice Články

Základní meditační přístup jógy vědo...

Míním, že všechny druhy nemocí, ať už tělesné či tzv. duševní, jako jsou různé úzkosti, deprese i tzv. “psychosomatické” a jejich nejrůznější podoby symptomů, jsou ve své přirozenosti alternativní náhrady nedostatku vědomí neboli meditace.  A to meditace chápané nikoliv jako určitý druh “soustředění” nebo “tělesných [...]

ČAS a PROSTOR jako kvalitativní ...

Znáš ze svého života pocit, jako bys byl doslova jak říkáme “ v jednom kole”, či “v poklusu” a přecházel tak z jedné věci na druhou jako na dlouhém nekonečném seznamu věcí k dělání, které jenom odbavuješ jednu za druhou? Znáš ze svého života ten pocit, kdy nemáš doslova ani “čas se nadechnout”, či dokonce “čas s [...]

SÓMA – vnitřní tělo jako prostř...

Úvod Základní nevědomost v oblasti těla, která je v dnešní době hluboce zakořeněná i mezi lidmi zabývajícími se spiritualitou, spočívá ve vnímání a chápání těla – těla jako takového. Takřka většina nejrůznějších systému spirituality i psychoterapie dosud nerozpoznává a nerozlišuje dvě zcela různé skutečnos [...]

Životní praxe vědomí

Příručka AUTOR: Jiří Krutina Úvod Příručka shrnuje rozpoznané praktiky Životní praxe vědomí v podobě jóg a umů, které představují základní obsah vnitřního vzdělávání Životní praxe vědomí pro potřeby individuální výuky. Samotný text je vhodný i pro zkušenostní připomenutí uvedených umů a jóg pro denní studium. Opakované me [...]

Sóma-typy těla vědomí – duše

Sóma-typy těla vědomí – duše
AUTOR: Jiří Krutina Klasické duchovní klišé, že “všichni jsme jedno”, lze chápat jedině tak, že všechny bytosti jsou unikátním vyjádřením a sou-částí jediného univerzálního božského vědomí. To je pravda. Ale nejsme „stejné“ jedno. Z toho také plyne základní univerzální “rovnost” v tomto aspektu skutečnosti. Skutečn [...]

Základní umy vědomí

Um být vědomý Rozpoznej skutečnost, že samo vědomí jakékoliv myšlenky, emoce, pocitu, impulsu či jakéhokoliv vjemu, NENÍ žádnou myšlenkou, emocí, pocitem, impulsem či jakýmkoliv vjemem, ale všech těchto projevů prosté ryzí vědomí daných zkušeností. Um celotělesného vědomí Udržuj vědomí z nitra cítěného těla – tělesnosti jako c [...]

Základní principy životní praxe vědom...

Z následujících principů vycházejí všechny umy či jógy životní praxe vědomí.   Je to samo netělesné VĚDOMÍ jako takové, které ztělesňuje SAMO SEBE jako vše, co je a může být, včetně tvého každého já a těla;     Neexistuje duše a tělo jako dvě různé skutečnosti. To co jest, je mnohodimenzionální duše-vědomí, která v& [...]

Základní mýty o sexu

Poznámka: kapitola z připravované knihy Jiří a Eva Krutinovi, Metafyzika Milování, od vědomé sexuality k erotice vědomí. Úvod V následující stati se zaměřuji na základní podoby nevědomosti či nevědomých přesvědčení, tedy doslova mýty či mystifikace, které dle mého mínění panují v oblasti sexuality a mají so [...]

Zintenzivnění vědomí těla jako celku ...

Získání a osvojení si schopnosti či kapacity zintenzivnit naše celotělesné cítící vědomí může často vyžadovat i mnohahodinovou praxi, spočívající v postupném zahrnování jednotlivých cítěných částí a oblastí těla do vědomí, bez ztráty vědomí již procítěných částí či oblastí těla.  Proto nepřetržitě věnuj svou poz [...]

Základní princip praxe vědomí / medi...

Úvod Od vědomého prožívání tělesně-smyslového vnímaní jako celku → k prožívání nového vědomí v jeho nesčetných tónech, projevujících se skrze celotělesné vnímání. Pouze velmi málo lidí věnuje ve svých životech pozornost své aktuálně prožívané smyslové zkušenosti jako celku. Většina z nás naopak nechává své vědomí “unášet [...]

Pozvánka ke společným on-line meditac...

Vážení zpřítomňující se přátelé :-), Zveme všechny, které oslovuje či se věnují životní praxi vědomí, kterou jsme formalizovali jako meditačně vzdělávající přístup, který nazýváme Jógou vědomí či Uměním být vědomím, ke společné meditaci s využitím živého on-line vysílání. Pojďme se učit scházet, setkávat, sdílet a nechá [...]

Škola vědomí – základ života

… aneb Jan Amos Komenský reformovat(l) svět a společnost!? Dovedeme si představit společenské klima a dobu, ve které by děti, ještě před tím, než se začnou učit základním dovednostem jako je čtení, počítání a poznávání, byly vybízeny a podněcovány k tomu, aby prozkoumávaly zcela prvotní a základní životní [...]