Příspěvky v rubrice Články

Meditační setkání v kruhu jógy vědomí

Sobota 17. 11. 2018 10:00 – 11:00, princip vědomí, kultivace celo-tělesné bdělosti vědomí; 11:20 – 12:00, kultivace prostorového vědomí těla (jóga/um prostoru); 12:20 – 13:00, kultivace vědomí dechu (jóga/um dechu). Společným setkáním (satsangem) slovem provede Jiří&Eva Krutinovi Poznámka: Během setkání bude prostor [...]

Vědomí je SVOBODA

Nelze  – z principu hledat svobodu v čemkoliv, co si můžeme jenom uvědomovat, v myšlenkách, emocích, jakýchkoliv pocitech sebe či impulsech k řeči a jednání. Přitom právě zde svou „svobodu” mnohdy skutečně hledáme. Je skutečnou svobodou moci projevit okamžitě, co cítíme nebo sdělovat ihned vše, co nás [...]

Ryby nevědoucí toho, že žijí v o...

Jako lidé se podobáme rybám, které neví, že žijí v oceánu,  který jim dává život a ze kterého stále vyvstávají. Samotný oceán je přitom prvotní podmínkou vůbec existence ryb. Tento oceán každou rybu a tvora v něm přirozeně přesahuje a současně je od nich neoddělitelný a s nimi těsně spjat. Tento oceán má při [...]

Umění dýchání vědomí (pránajám)

Starobylé umění vědomého dýchání (pránájám) spočívající v nepřerušovaném udržování vědomí celo-tělesného dýchání vede spolehlivě nejen k procitnutí naší duše a jejího těla tvořeného éterickou substancialitou vědomí samého (prána, čhi, ki), ale je i základní esencí praktické stránky vnitřního vzdělávání člověka a jógy [...]

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Prožívání nás samých, náš pocit sebe je vždy neoddělitelně spojen s tělesným bytím a jeho prožíváním. Každé prožívané já je vždy určité prožívané tělo a každý tělesný stav je [...]

Zrakové vnímání jako cítění

Nejvíce akcentovaným smyslem v naší zkušenosti bývá zrak sídlící v hlavě. Nejvíce vjemů získáváme zrakem, tedy viděním a pozorováním. Tato skutečnost a její přetěžování nalezla až svou abstrakci v podobě vykonstruovaných konceptů „subjekt“ – „objekt” jako model pro samo vědomí s vytvořením „ideálu“ od všeho rozli [...]

Vědomí, tělesná uvolněnost (relaxace)...

Současná doba je mimo jiné charakterizována tím, že lidé prožívají tzv. „stres“. Dokonce se stres z přezaměstnání ve východních asijských zemí uvádí jako jedna z hlavních příčin sebevražd. Čím je vlastně charakterizován „stres“? Pokud si dáme čas, zjistíme, že jím je zejména prožívání charakteristické na [...]

Co říká slovo „meditace“?

Etymologický základ slova „meditace“ – „med“ je indoevropského původu a vyjadřuje smysl-význam  „zaujetí vhodného – správného či patřičného postoje“. Současně nacházíme mnohá příbuzná slova souznící s kořenem „med“ v nejstarších jazycích, například v sanskrtu jako midiur [...]

Cíle našeho vzdělávání

Základní otázky Kolik znáš lidí, kteří si jsou v pravdě vědomi toho, kým jsou, odkud přišli, proč přišli na tento svět a co je smyslem jejich života? Kolik znáš lidí, kteří skutečně ví, že jsou věčnou duší – vědomím a skutečně to prožívají a žijí? Kolik znáš lidí, kteří nazírají a žijí své životy z této šir [...]

O povaze smyslového vnímání

Není bezprostřednějšího aktu vědomí v naší každodenní zkušenosti, než samotný akt smyslového vnímání v našem prožívání a zakoušení sebe, druhých a světa. Nepřetržitě něco skrze vědomí, kterým jsme, vnímáme, smyslově poznáváme, přičemž se smyslové zkušenosti a vnímání sebe, druhých i světa současně nepřetržitě pro [...]

Vědomí jako přirozená meditace a ...

Vědomí jako takové není na rozdíl od běžného pochopení pouhý “princip uvědomovací”. Ano je tím, co nám umožňuje být si čehokoliv vědomi, ale SOUČASNĚ svou přirozenou podstatou, je tím, co přesahuje vše, čeho jsme si vědomi i čeho si můžeme být vědomi, tedy naše vědomí toho, co prožíváme či čeho jsme si vědomi. Můžeme tedy říci, že v [...]

Před počátkem…

Asi každý člověk se někdy zamýšlel nad tím, jak vznikl vesmír. Co bylo na počátku před jeho vznikem? Pamatuji si, jak jsem v dětství byl jednu dobu doslova posedlý touhou zjistit, jak vznikl vesmír, svět a člověk. Moji rodiče mi kupovali knihy, které popisovaly i graficky vyjadřovaly vznik vesmíru, jeho jednotlivá období, ve kt [...]