Příspěvky v rubrice Články

MU-(Ž)-ENA

MU-(Ž)-ENA Bůh není ani Mužem, ani Ženou. Bůh je V-Z-TAH.   Prvky tohoto vztahu nicméně můžeme zvát  “Mužskými” a “Ženskými” “Bohem” a “Bohyní” “Šiva” a “Šakti”.   Nicméně ony nepředcházejí tomuto VZTAHU, naopak je to právě jejich VZTAH, který jim propůjčuje jejich skutečnost. Nikdy nebylo a nikdy nemůže být Bůh bez Bohyn [...]

KRISTUS jako prvotní IDEA-ČLOVĚKA

… role KRISTA pro přicházející NOVOU DOBU    “ V Něm (Kristu) spočívá celá božská plnost somaticky.”  Korintským 8-10 Bez existence prvotní ideje či strukturálního vzoru, tedy jakési “předlohy” či “prvotního plánu” každé potenciální věci a bytí, kterou vědomí všeho co je a může být (OTEC, Pleroma, Bůh, Anuttara [...]

Láska a Poznání (Agapé – Gnóze)

Láska a Poznání jsou spolu intimně provázané. Milování je intimním poznáváním a tak zdrojem veškerého vnitřního poznání. Proto každé pravé poznání musí současně zahrnovat pravé poznání Lásky samotné. Skutečná láska k poznání je neoddělitelná od pravého poznání lásky. Po pravdě znát lásku, znamená naučit se skutečně milova [...]

PRAVDA

PRAVDA, nejvyšší HOD-NOTA životní filosofie vědomí. Nejvyšší duchovní hodnotou komunikovanou a potvrzenou skrze prvotní princip vědomí a jeho životní filozofii je podobně jako ve Védách “PRAVDA” nikoliv jakýkoliv bůh. Všechna nejen hinduistická i jiná božstva, uctívaná kdekoliv a kdykoliv na zemi, ať už v před-védick [...]

TĚLO (VIDŽŇÁNA DÉHA)

Tělo je vědomí. V duchovních naukách a tzv. nové spiritualitě se hovoří o tzv. “jemnohmotném těle”, “energetickém těle”, “astrálním těle” či  “snovém těle”, které je tvořeno prouděním jemnohmotné energie či substance jemnější než hmota fyzického těla, tvořeno “čakrami” a nejrůznějšími “energetickými drahami”, ap [...]

Moc Ženy aneb hledání “ženské” spirit...

“Žena je tvoření a stálá aktualizace vesmíru, vesmír je její podobou, Žena je základ světa, Žena je pravá podoba těla.   Ať už nabývá jakéhokoliv pohlaví, mužského nebo ženského, je stále nejvyšší formou obou.   V Ženě je skrytý potenciál všech věcí, i všeho živého a pohybujícího se ve všech světech.   Není drahokamu dražšího než Ž [...]

Božská SEXUALITA

Všechny dimenze, úrovně či sféry skutečnosti a všechny bytosti a formy vědomí je obývající jsou “dětmi” počatými nepřerušovanou kontinuální SOULOŽÍ MUŽE a ŽENY, ryzího vědomí jako takového a jeho ryzí moci – potence k akci, jež jsou vyjádřením neomezeného absolutního POLE-OCEÁNU vědomí (ANUTTARA). Božské SVĚTLO [...]

Důsledky metafyzických zkušeností čas...

My sami jako vědomé mnoha-úrovňové bytosti či osobytosti žijeme mnoho současných paralelních životů v různých časech (minulé, aktuální, budoucí a paralelní) a přesto nejsme ani jedním z těchto individuálních životů či jejich identitami a zkušenostmi, ale širším polem vědomí, které zahrnuje tyto všechny živo [...]

Agónie a extáze tvůrčího princip...

PRÁVĚ V TENTO OKAMŽIK je přítomna sféra nebytí, tvořící hraniční horizont všech událostí. Tato sféra není “nicotou” či “prázdnotou”, ale prvotní sférou vědomí – vědomí možného, kde jsou všechny možnosti a jejich pravděpodobnosti v podobě potencialit vědomí (semen) už známy, poznávány a s různou intenzitou dychti [...]

Pozvánka ke společným on-line meditac...

Vážení zpřítomňující se přátelé :-), Zveme všechny, které oslovuje či se věnují životní praxi vědomí, kterou jsme formalizovali jako meditačně vzdělávající přístup, který nazýváme Jógou vědomí či Uměním být vědomím, ke společné meditaci s využitím živého on-line vysílání. Pojďme se učit scházet, setkávat, sdílet a nechá [...]

Základní meditační přístup jógy vědo...

Míním, že všechny druhy nemocí, ať už tělesné či tzv. duševní, jako jsou různé úzkosti, deprese i tzv. “psychosomatické” a jejich nejrůznější podoby symptomů, jsou ve své přirozenosti alternativní náhrady nedostatku vědomí neboli meditace.  A to meditace chápané nikoliv jako určitý druh “soustředění” nebo “tělesných [...]

ČAS a PROSTOR jako kvalitativní ...

Znáš ze svého života pocit, jako bys byl doslova jak říkáme “ v jednom kole”, či “v poklusu” a přecházel tak z jedné věci na druhou jako na dlouhém nekonečném seznamu věcí k dělání, které jenom odbavuješ jednu za druhou? Znáš ze svého života ten pocit, kdy nemáš doslova ani “čas se nadechnout”, či dokonce “čas s [...]