Příspěvky v rubrice Články

Metafyzika LÁSKY

„Milujte se a množte se!“ Z kresleného filmu o stvoření světa Poznámka Z připravované knihy Umění milování, od vědomé sexuality k EROTICKÉ SMYSLNOSTI vědomí samého. Slovo “láska” je velmi přetíženo mnoha různými způsoby vnímání, v následujícím se pokusím komunikovat, jak sám cítím to, co zveme jako lidé láskou [...]

Prvotní smysl vědomí: rozlišující CIT...

Nikoliv “uvědomování” ale rozlišující CIT či cítící – kvalitativní ROZLIŠOVÁNÍ je prvotní schopností či smyslem samotného vědomí – vědomí jako takového. V aktuálním “modelu” vědomí, se vědomí chápe jako pouhá funkční vlastnost buď něčeho jako “mysl”, “já”(ega) či dokonce biologických procesů mozku. Jako základní vl [...]

Pozvánka k online meditačním set...

Pozvánka k online meditačním setkáním Životní filozofie a praxe vědomí (srpen-prosinec 2023)
Mimo jiné časy, které nechceme sdílet s veřejností, se každou středu od 18:00 se svou ženou Táňou Krutinou věnujeme formální klidové párové  rezonanci (meditaci) zaměřené na zintenzivnění celotělesného vědomí (vědomí těla jako celku), v kterém spočíváme a aktivně ztělesňujeme. V tomto čase plně v TICHU vyzařujícího světla [...]

Vzdělávací seminář

Vzdělávací seminář
Životní filozofie a praxe vědomí  Místo: PadmaFarma, Bělá u Jevíčka 167, 569 43 Termín: 5. – 9. 7. 2023 – příjezd ve středu v 17:00, 5.7, začátek večerní meditací 19:30-20:30,  bez večeře; – 3 celé meditační dny 6. – 8.7, strava 3x denně; – odjezd v neděli 9.7 po dopoledn [...]

Co je to “CÍTĚNÍ”?

Slovo “cítění” je slovesem, tedy to, co je míněno slovem “cítění” je něčím co aktivně provádíme – děláme. Kdybychom necítili prsty své vlastní ruky, nemohli bychom v nich ani cítit žádný předmět či tělo, natož to, jak ono cítí tento dotek. Pokud nedokážeme cítit určitou část svého těla, pak nedokážeme ani skrze ni cítit žádné [...]

Somatická smyslnost duše

Člověk není bytostí tvořenou “fyzickým tělem” a “myslí”, ale je duší, která se projevuje jako tělo-mysl a prožívané události ve světě. Naše duše není nějakým od-těleným “duchem”, ale je naopak samým tělem – tělem cítícího dýchajícího vědomí, kterým jsme, v kterém vše v nitru i kolem nás prožíváme, jsme si vědom [...]

Kdo jsem?

Co mohu říci o tom, kým skutečně jsem? Jsem obyčejný člověk. Prožil jsem lidskou zkušenost od dětství a dospívání v české rodině – nejprve v socialistickém Československu a následně v globalizované kolonii ČR ve 21. století. Poznal jsem lásku, strach, blaženost i bolest v jejich nesčetných tónech. [...]

„NOVÁ“ Metafyzika vědomí

Co následuje, je úvod do historického či spíše dějinného experimentu  či pokusu komunikovat a nově formulovat zcela nové paradigma či „novou“ filozofii  – filozofii postavenou na uznání vědomí samého či vědomí jako takového („ryzí“ vědomí) jako prvotního principu všeho.  Právě po tomto  [...]

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ – Vědomí jak...

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ není vědomí věcí či vědomí něčeho, ale samo vědomí jako takové, či vědomí samé.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ není “tvé” vědomí, ani “mé” vědomí, ale je samotnou esencí božství – neomezeným vědomím samým. Bůh není nejvyšší bytost či bytí “s” vědomím, či “mající” vědomí, stejně jako žádná osoba či bytos [...]

Co je to “VĚDOMÍ”?

Bůh je vědomí.   Já je vědomí.   Tělo je vědomí.   Vědomí a zkušenost jsou dvě různé skutečnosti   Vědomí myšlenky není touto myšlenkou.   Vědomí jakékoliv zkušenosti není danou zkušeností.   Myšlenky vyvstávají v podobě slov z myšlenek-prostého vědomí beze slov.   Řečení myšlenek vyjadřuje a manifestuje vědomí v růz [...]

Dračí/Hadí minulost i budoucnost...

Poznámka Úvodní meditace k původu druhu vědomí člověk ve společnosti hadího vědomí (nágha rasy). Jde zatím jen o centrální otázky navozující dané pochopení a vhled, tedy esenci mnoha jinak paralelně prožívaných skutečností z různých období a civilizací  – ve skutečnosti oblastech vědomí. Jde o jakýsi pokus [...]

Jóga těla-vědomí

Skrze vědomí tělesné prostorovosti k PROSTOROVÉMU TĚLU vědomí. Vědomí a tělo jsou neoddělitelné.  Tělo samé – jeho esence je samo vědomí.  Každé tělo je ohraničeným dynamickým polem vědomím.  My sami se prožíváme vždy jednak ryze subjektivně a současně tělesně či ve vztahu k tělu. Něk [...]