Příspěvky v rubrice Články

Vnitřní tělo jako ORGÁN spirituální I...

Oči jsou průzory – okna do duše. Oči samy jsou mikrokosmem našeho vnitřního těla, které je soupodstatné s makrokosmem. Proto jedním ze základních prostředků či způsobů (jóg) pro dosažení vnitřního SPOJENÍ (JÓGY) nejen s naší duchovní podstatou, ale i s druhým člověkem je praktiky, kterou můžeme nazvat vzájemné zření. [...]

Jóga vědomí je současně jógou těla

Jóga vědomí je současně jógou z nitra cítěného těla-vědomí. Je uměním vědomé transformace našeho vědomí, identity a modulace celkového prožívání skrze celo-tělesné vědomí ve bdělé hranicemi organismu neomezené tělo vědomí-duše. Jóga vědomí je dynamickou jógou, ve které neprotahujeme naše fyzické tělo, jak se obvyklé v komerci [...]

Vyjadřování duše

Duše má nesčetně různých aspektů a kvalit. Jednou z nejvyšších pravd je skutečnost, že celý vesmír sám – jako celek je jednou z možných – právě aktuálních vnějších tváří – zosobnění samotného vědomí jako takového – či univerzální duše. Vědomí a jeho v něm spočívající kvality jsou doslova [...]

Jóga vědomí slovem 13 (MP3)

Jóga vědomí slovem 13 (MP3)
Audio nahrávky ze setkání jógy vědomí – Setkání Chodsko – květen 2019. Nahrávky obsahují tato témata a cvičení: kultivace celotělesného vědomí, kultivace vědomí dechu a prostoru, jak obličejové mikropohyby souvisejí s celým tělem (samoléčení), jak naslouchat druhým z nitra (nikoliv slyšet pouze to, co nám říkají druzí), od [...]

Vědomí procítěné uvolněné tělesnosti

Vnímání a cítění vlastního těla jako takového, jeho plná autentická bezprostřední zkušenost je základem a současně nejdůležitějším zdrojem poznání. Abychom byli schopni cítit a vnímat ve svém plném rozsahu a kapacitě, je nezbytným předpokladem dosažení vnitřního duševního klidu a dostatečné bdělosti vědomí.  Jakmile [...]

KDO JSEM?

Úvod Jednou ze základních metafyzických otázek je otázka identity, či spirituální-filozofická otázka “kdo jsem?”. Její živou odpovědí je její přímé prožívání jako samotného VĚDOMÍ, ke které nám může pomoci následující meditace vyjadřující základní stanovisko metafyziky vědomí a její životní (jógické) praxe. Prvotní intuitivní pocho [...]

Vrozené (ne)probuzené kapacity duše, ...

Duše, kterou jsme, je mnohotvárná a má mnoho podob a tváří. Běžně jsme ztotožnění jenom se svým aktuálním prožívaným já spojeným s fyzickou skutečností a její formou a tu pak máme tendenci považovat za jedinou skutečnost. Naše aktuálně prožívaná skutečnost našeho já je pouze jednou z možných a současně my s [...]

Vědomí je V-Z-TAHem Muže-Ženy (Šiva-Š...

Jak vejdeme do království božího jako děti?Ježíš: “Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřní jako vnější a vnější jako vnitřní, a to, co je nahoře jako to, co je dole a když uděláte to, co je mužské a to co je ženské, jedním jediným, takže mužské nebude mužské a ženské nebude ženským, pak vejdete do králov [...]

Volba prožívání prostoru

Pokud se ztotožňujeme pouze s naším prožívaným zkušenostním já (egem) jako objektivním tělem „v“ prostoru viděném z vnějšku a jeho zkušenostmi, které “máme” a které si přivlastňujeme, pak se nemůžeme z principu prožívat či se ztotožnit s prostorovými poli vědomí vně či v nitru těla i otevřený [...]

Umění spirituálního DÝCHÁNÍ (pránaj...

Vnější dýchání prováděné svalstvem těla (v běžném případě převážně nosem a svalstvem hrudi) je vnějším ztělesněním našeho celkového stavu vědomí a prožívání. Skrze ně dýcháme vzduch do těla, kyslík se stává součástí našeho krevního oběhu a s výdechem opět opouští proměněný vzduch tělo. Spirituální (vnitřní) dýchání j [...]

Připravujeme knihu: Jiří Krutina, Věd...

Po několika letech práce připravujeme k vydání několik knih z oblasti metafyziky a jógy vědomí. První  titul s názvem Vědomí, prvotní princip ve-smíru. Kniha je dítětem téměř dvacetiletého zaměření na meditativní praxi a zkoumání stavů rozšířeného vědomí. Předkládá zkušenostní metafyziku a praxi postavenou na uz [...]

Moc Ženy aneb hledání “ženské” spirit...

“Žena je tvoření a stálá aktualizace vesmíru,vesmír je její podobou,Žena je základ světa,Žena je pravá podoba těla.Ať už nabývá jakéhokoliv pohlaví, mužského nebo ženského, je stále nejvyšší formou obou.V Ženě je skrytý potenciál všech věcí,i všeho živého a pohybujícího se ve všech světech.Není drahokamu dražším, než Žena sama,nen [...]