Příspěvky v rubrice Články

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Prožívání nás samých, náš pocit sebe je vždy neodělitelně spojen s tělesným bytím a jeho prožíváním Každé prožívané já je vždy určité prožívané tělo a každý tělesný stav je vž [...]

Zrakové vnímání jako cítění

Nejvíce akcentovaným smyslem v naší zkušenosti bývá zrak sídlící v hlavě. Nejvíce vjemů získáváme zrakem, tedy viděním a pozorováním. Tato skutečnost a její přetěžování nalezla až svou abstrakci v podobě vykonstruovaných konceptů „subjekt“ – „objekt” jako model pro samo vědomí s vytvořením „ideálu“ od všeho rozli [...]

Vědomí, tělesná uvolněnost (relaxace)...

Současná doba je mimo jiné charakterizována tím, že lidé prožívají tzv. „stres“. Dokonce se stres z přezaměstnání ve východních asijských zemí uvádí jako jedna z hlavních příčin sebevražd. Čím je vlastně charakterizován „stres“? Pokud si dáme čas, zjistíme, že jím je zejména prožívání charakteristické na [...]

Co říká slovo „meditace“?

Etymologický základ slova „meditace“ – „med“ je indoevropského původu a vyjadřuje smysl-význam  „zaujetí vhodného – správného či patřičného postoje“. Současně nacházíme mnohá příbuzná slova souznící s kořenem „med“ v nejstarších jazycích, například v sanskrtu jako midiur [...]

Cíle našeho vzdělávání

Základní otázky Kolik znáš lidí, kteří si jsou v pravdě vědomi toho, kým jsou, odkud přišli, proč přišli na tento svět a co je smyslem jejich života? Kolik znáš lidí, kteří skutečně ví, že jsou věčnou duší – vědomím a skutečně to prožívají a žijí? Kolik znáš lidí, kteří nazírají a žijí své životy z této šir [...]

O povaze smyslového vnímání

Není bezprostřednějšího aktu vědomí v naší každodenní zkušenosti, než samotný akt smyslového vnímání v našem prožívání a zakoušení sebe, druhých a světa. Nepřetržitě něco skrze vědomí, kterým jsme, vnímáme, smyslově poznáváme, přičemž se smyslové zkušenosti a vnímání sebe, druhých i světa současně nepřetržitě pro [...]

Vědomí jako přirozená meditace a ...

Vědomí jako takové není na rozdíl od běžného pochopení pouhý “princip uvědomovací”. Ano je tím, co nám umožňuje být si čehokoliv vědomi, ale SOUČASNĚ svou přirozenou podstatou, je tím, co přesahuje vše, čeho jsme si vědomi i čeho si můžeme být vědomi, tedy naše vědomí toho, co prožíváme či čeho jsme si vědomi. Můžeme tedy říci, že v [...]

Před počátkem…

Asi každý člověk se někdy zamýšlel nad tím, jak vznikl vesmír. Co bylo na počátku před jeho vznikem? Pamatuji si, jak jsem v dětství byl jednu dobu doslova posedlý touhou zjistit, jak vznikl vesmír, svět a člověk. Moji rodiče mi kupovali knihy, které popisovaly i graficky vyjadřovaly vznik vesmíru, jeho jednotlivá období, ve kt [...]

Um identity

Jiří Krutina: Um identity, e-kniha, 78 (normo) stran, cena 170,- Kč. Druhá publikace z ediční řady Umu vědomí, Um identity pojednává o základní metafyzické či filozofické otázce po naší podstatě, identitě a povaze bytí, které člověk žije a s kterou se dříve či později setkává tváří v tvář ve svém k [...]

Jak američtí vědci zkoumají původ “vě...

Viz aktuální zprávu z 2.3. 2018 https://www.sciencealert.com/brain-states-during-unconsciousness-timing-integration-modularity Článek informuje o aktuálním vědeckém bádání amerických vědců na univerzitě v Michiganu v oblasti vědomí. Začíná v první větě tvrzením, že ze všech funkcí mozku je schopnost mozku produko [...]

Co znamená „spočívat ve vědomí“?

Vše, veškeré formy a podoby bytí (fyzické i ne-fyzické) i my sami existují výhradně ve vědomí a jsou určitou neoddělitelnou součástí jediného univerzálního vědomí. Nicméně je otázkou našeho bytí, našeho způsobu bytí, zda si jsme toho také vědomi a tedy vědomě pře-býváme či spočíváme v samotném vědomí a  [...]

Učení se umění být vědomý

Jiří Krutina: Učení se umění být vědomím, e-kniha, 28 (normo) stran, cena 70,- Kč. Jedná se o úvodní text edice Um vědomí, ztělesňující řadu vnitřních umů-jóg vědomí, které společně tvoří ucelené textové  „tělo poznání“, reflektující mnohaleté zkušenosti s praxí meditace a vnitřního vzdělávání v oblasti vědomí. Z tohoto vnitřního vz [...]