Příspěvky v rubrice Články

Běžné vnímání a vědomé vnímání

V běžném denním stavu vědomí vnímáme převážné zrakem a sluchem a jsme zaměřeni na vnímané objekty, ať už zrakové nebo slyšené, které v souladu se svým myšlením dále objektivizujeme. Ztotožněni s uvědomovanými zkušenostmi smyslových objektů, nebo jejich  prožívaným já (egem), si současně nejsme vůbec vědomi našich samotných [...]

Vnější a vnitřní dýchající tělo

Vnější dýchání těla Skrze běžné – vnější aerobní tělesné dýchání vstřebáváme v plících kyslík ze vzduchu, který pomocí krve okysličuje naše tělo a vstupuje do jeho procesů. Tak se doslova a do písmene stává kyslík ze vzduchu kolem nás součástí každé naší buňky.…  →

Dech a dýchání

Co můžeme říci o dechu a fyzickém dýchání, kterým dýcháme kyslík, tedy aerobním dýchání? Když zemřeme, toto dýchání ustane. Když jsme činní nebo v pohybu, aerobní dýchání se zrychluje. Když jsme unavení či ospalí, dýchání se zpomaluje.…  →

Čas a jeho intenzitu zakoušíme t...

O čase hovoříme, že jej buď máme nebo máme nedostatek. Ruku v ruce s tím jde nedostatek prostoru pro určitá setkání a události. Jak prožíváme obecně “nedostatek času” ať už pro někoho nebo pro něco – nějakou aktivitu?…  →

Od psycho-logie k psyché-ologii

Jednou z oblastí a dokonce profesí, která se snaží poznat, popisovat či dokonce léčit lidskou “psychiku”, nebo se přímo snaží stavět do role autorit, která o ostatních lidech (nevzdělaných v daném konceptuálním prostoru znalostí) ví více, než oni sami a dokonce ve svých konceptuálních rámcích se snaží lidské prož [...]

Identita učitele umění či jógy v...

Ve vztahu k tomu, co nazývám umem/jógou vědomí, je oprávněnou otázkou, co či kdo je či může být učitelem umu/jógy vědomí? A potřebuje učení umu vědomí vůbec učitele – lépe potřebujeme ke studiu a praxi umu vědomí, učitele, gurua, mentora, či průvodce, ať už jej zveme jakkoliv?…  →

Poznání Já

Východní jóga i západní duchovní tradice hovoří o nutnosti “poznání sebe” či hovoří o “dosažení Já”, či “realizaci” našeho pravého Já. Co tím je míněno? Míním, že jím nemůže být žádný “konečný” “nejvyšší” statický fixní stav, nějaká “božská totožnost”, ale výhradně samo vědomí našeho prožívání sebe a těla jako ce [...]

Tělesná identita

To, jak prožíváme sami sebe je úzce spojeno s tím, jak prožíváme svou tělesnost, naše bytí v těle a jako doslova určité celo-tělesné bytí. Je to právě naše tělesná totožnost, která tvoří naší prvotně přítomnou primární Identitu, které si nejčastěji nejsme vůbec vědomi.…  →

Zkušenostní umění vědomí

Být vědomý a být vědomím samým, neznamená si jenom něco uvědomovat, či být vědom, nebo prožít nějakou “intenzivní zkušenost”, což je stále běžnou zkušeností, ale být skutečně vědomý – vidoucí znamená přebývat ve vědomí ve vztahu k druhým a světu a být vědomím samým.…  →

Prostory v prostorovosti vědomí

Na rozdíl od současné objektivizující “západní” vědy, tantrická filozofie a její učitelé naopak rozpoznali prostorovost jako všeprostupující a všezahrnující kvalitu božského vědomí, tedy za základní charakteristiku vědomí samého.  …  →

Esence umu (jógy) prostoru

Esenciální přirozenou disciplínou vědomého bytí – meditace (umu vědomí) je celodenní vědomé spočívání ve vědomém těle vědomí a jako tělo vědomí, tedy v poli cítícího vědomí zahrnujícího a sjednocujícího jak prožívanou-pociťovanou tělesnou identitu, tak prostor kolem i v nitru těla a vše, co v těchto pr [...]

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Od toho se odvíjí i naše prožívání druhých a světa.…  →