Příspěvky v rubrice Články

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ – Vědomí jak...

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ není vědomí věcí či vědomí něčeho, ale samo vědomí jako takové, či vědomí samé.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ není “tvé” vědomí, ani “mé” vědomí, ale je samotnou esencí božství – neomezeným vědomím samým. Bůh není nejvyšší bytost či bytí “s” vědomím, či “mající” vědomí, stejně jako žádná osoba či bytos [...]

Co je to “VĚDOMÍ”?

Bůh je vědomí.   Já je vědomí.   Tělo je vědomí.   Vědomí a zkušenost jsou dvě různé skutečnosti   Vědomí myšlenky není touto myšlenkou.   Vědomí jakékoliv zkušenosti není danou zkušeností.   Myšlenky vyvstávají v podobě slov z myšlenek-prostého vědomí beze slov.   Řečení myšlenek vyjadřuje a manifestuje vědomí v růz [...]

Dračí/Hadí minulost i budoucnost...

Poznámka Úvodní meditace k původu druhu vědomí člověk ve společnosti hadího vědomí (nágha rasy). Jde zatím jen o centrální otázky navozující dané pochopení a vhled, tedy esenci mnoha jinak paralelně prožívaných skutečností z různých období a civilizací  – ve skutečnosti oblastech vědomí. Jde o jakýsi pokus [...]

Jóga těla-vědomí

Skrze vědomí tělesné prostorovosti k PROSTOROVÉMU TĚLU vědomí. Vědomí a tělo jsou neoddělitelné.  Tělo samé – jeho esence je samo vědomí.  Každé tělo je ohraničeným dynamickým polem vědomím.  My sami se prožíváme vždy jednak ryze subjektivně a současně tělesně či ve vztahu k tělu. Něk [...]

Pozvánka k on-line meditačním se...

Každou středu od 18:00 se věnuji formální klidové meditaci zaměřené na zintenzivnění celotělesného vědomí (vědomí těla jako celku), v kterém spočívám, kterým jsem a které ztělesňuji. V tomto čase rekapituluji základní jógy Životní filozofie a praxe vědomí (Jógy vědomí) , jako  je um/jóga prožívání, um/jóga prostoru, um/jóga de [...]

Vědomí, citové tonality a vnitřn...

V následující meditaci jsem vyjádřil CÍTĚNOU realitu vědomí a její sféru. Nikde jsem neprožil něco jako “energie”, “frekvence”, “kvanta”, o kterých hovoří new-age-ezo trh, ale snažil jsem se vyjádřit cítěnou esenci tvořící samotnou sféru vědomí, jejímž jsme každý z nás živým zosobněním a ztělesněním v podobě unikátní [...]

Pozvánka na vzdělávací meditační semi...

Vzdělávací seminář Životní filozofie a tantra vědomí  Drieňok Teplý Vrch (17. – 21. 11. 2022)   Termín: 17. – 21. 11. 2022 Místo: Drieňok Teplý Vrch 73 Příjezd ve čtvrtek 17.11.2022 v 17:00, ubytování, začátek večerní meditací 19:30-20:30.  Konec semináře v pondělí 21.11. 2022 ve 12:15 po [...]

Pozvánka k ON-LINE meditačnímu s...

Každou středu od 18:00 se věnuji formální klidové meditaci zaměřené na zintenzivnění celotělesného vědomí (vědomí těla jako celku), v kterém spočívám, kterým jsem a které ztělesňuji. V tomto čase rekapituluji základní jógy Životní filozofie a praxe vědomí (Jógy vědomí) , jako  je um/jóga prožívání, um/jóga prostoru, um/jóga de [...]

Základní ztělesnění (MUDRA) vědomí

Esenciální charakter vědomí i těla samého je PROSTOR-PROSTOROVOST-POLE, vnější a vnitřní, v kterých se nacházíme a vše zakoušíme.  Proto být-vědomím samým je nejsnadněji dosaženo skrze bytí-PROSTOREM samotným, tedy skrze ztotožnění se s prázdnotou prostoru místo ztotožnění s čímkoliv v něm. To přirozeně ved [...]

SVOBODA a jak ji žít

Jednou ze základních HODNOT Životní filozofie a praxe vědomí je SVOBODA. V čem spočívá a jak jí žít medituje následující esej. Vždy a na věčnost, po všechny dny a každým okamžikem pamatuj, že pouze VĚDOMÍ samé je SVOBODOU a svobodné. ROZPOZNEJ (základní rozpoznání vědomí v našem zakoušení, v tantř [...]

Základní meditační disciplína jógy v...

Míním, že všechny druhy nemocí, ať už tělesné či tzv. duševní, jako jsou různé úzkosti, deprese i tzv. “psychosomatické” a jejich nejrůznější podoby symptomů, jsou ve své přirozenosti alternativní náhrady nedostatku vědomí neboli meditace.  A to meditace chápané nikoliv jako určitý druh “soustředění” nebo “tělesných [...]

Duše jako mateřský oceán všech vesmír...

Univerzální vědomí či duše, která je “pravým” Domovem a Dárcem všeho, je neomezeným a nekonečným oceánským prostorem všech možných prožívaných aspektů já, a to jak aktuálně se inkarnujících ve fyzickém vesmíru, či obývající nesčetné paralelní časoprostory, tak nesčetné nefyzikální dimenze a úrovně vědomí v  [...]