Pozvánka k on-line meditačním setkáním Životní filozofie a praxe vědomí v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Mimo jiné časy, které nechceme sdílet s veřejností, se každou středu od 18:00 se svou ženou Táňou Krutinou věnujeme formální klidové párové  rezonanci (meditaci) zaměřené na zintenzivnění celotělesného vědomí (vědomí těla jako celku), v kterém spočíváme a aktivně ztělesňujeme.

V tomto čase plně v TICHU vyzařujícího světla vědomí komunikujeme a rekapitulujeme základní jógy Životní filozofie a praxe vědomí (Jógy vědomí),  jako  je um/jóga prožívání, um/jóga prostoru, um/jóga dechu, um/jóga hlásek (mantra jóga) a další tantrické umy, které vedou k bezprostřední zkušenosti vědomí v nejrůznějších aspektech a kvalitách.

Meditace je jak tichá, tak vedená – doprovázená slovními instrukcemi a koncipovaná a prováděná tak jako všechny meditační praktiky Životní filozofie a praxe vědomí, jako párová (proti mně, za kamerou sedí má žena Táňa Krutina).  

Základní podoba meditace spočívá v jednoduchém a prostém dání si času být si vědomý více a více své aktuálně prožívané zkušenosti jako celku, tvořené jednak přímo z nitra cítěným tělesným bytím jako celkem, tvořícím hraniční povrch cítícího pole vědomí zahrnující jak smyslový svět kolem nás, tak hlubinu duševní niternosti, což přináší transformační zkušenost nového celistvějšího vědomí naší prožívané zkušenosti jako celku – těla.

Tak skrze udržování vědomí přímo cítěného tělesného bytí jako celku rozpoznáváme své „božské“ vědomé tělo – TĚLO cítícího vědomí.

K co největšímu prospěchu ze společného setkání je třeba studovat  – tedy naslouchat učení Životní filozofie a praxe vědomí (jógu vědomí) a kontakt s jeho iniciátorem, autorem a učitelem Jiřím Krutinou.

Setkání jsou nicméně otevřená a přístupná každému, kdo ve svém životě dozrál k pochopení, že je to výhradně vědomí samé – vědomí jako takové a jeho – v něm spočívající nesčetné tvořivé potenciality a tělesné vzory, které tvoří nejzazší realitu nejen vesmíru, ale je i božským základem nás samých. Právě k této přímé bezprostřední zkušenosti a poznání (gnóze/džňána) nás společný meditativní čas vede. 

Nejde jenom o nějaké „společné sezení“, ale jde o sezení s člověkem – lépe s bytostí spočívající v její širší vědomé identitě a ztělesňující v tento formální čas „své“ vědomí ve smyslu tím, kým je, v čem spočívá a co ztělesňuje s volní kapacitou modulace a zaměření tohoto vědomí.

Kdokoliv má zájem být účasten tohoto našeho intimního společně prožívaného času, nechť se přihlásí na e-mail: jiri.krutina@noos.cz,  či telefonicky na: +420 777 788 077.

Cena za celý cyklus středečních meditací na rok 2024, počínaje 3.1. 2024 a konče 28.12.2024 činí 5 000,- (celkem 52 sezení). Cena za půlroční cyklus (celkem 26 sezení) činí 2 500,- . Cena za kvartál (celkem 13 sezení) je 1 300,-. Cena za jedno meditační sezení je tak pouhých 100,-!!!

Důležité důrazné sdělení:

Účast na těchto online meditačních setkáních je slovy matematiky nezbytně nutnou podmínkou pro případný jakýkoliv další osobní či písemný kontakt s autorem a učitelem Životní filozofie a praxe vědomí.

O autorovi

Věnuje se meditativnímu zkoumání vědomí od roku 2002. Své zkušenosti a pochopení sdílí ve svých knihách, během individuálních transformačních setkáních a veřejných meditacích a seminářích. Je autorem knihy Vědomí – prvotní princip ve-smíru, (a mnohých dalších, které jsou dosud „v šuplíku“ díky nedostatku kapacit pro jejich vydání), která shrnuje autorovo takřka dvacetileté zkušenosti s meditací a zkoumáním vědomí v podobě nové životní filozofie pro člověka nejen 21. století, která má potenciál být skutečnou „teorií všeho“ a základem zcela nové lidské kultury.

V roce 2021 se opět setkal s bytostí mu nejbližší, tvořící s ním v širších identitách samotného vědomí společné TĚLO, a rozpomněl se na skutečný SMYSL svého pobytu zde. Tak se jím rozpoznaná a ztělesněná TANTRA, stala plně živou právě v dnešní době.

Samotné sdílení společného meditativního času a prostoru s někým, kdo je schopen ztělesňovat vědomí v jeho nejrůznějších aspektech a stavech na přirozené bázi je „nejvyšší společností“, které můžeme být součástí. 

Komentáře