Měsíční archívy pro Květen, 2017

Necítící ego-obraz

Naše současné sociálně-společenské klima je charakteristické vesměs kolektivní hypnotickou adorací “ú-spěšného” “ega”, ke kterému se snažíme vztahovat svůj život. Chováme se, jako by samo vědomí bylo naší vlastností, díky němu pak nejsme schopni vnímat a vidět více než druhé bytosti jako “hmotná těla” v prostoru kolem nás a mín [...]

Úvod do kreativně ztělesňujícího se t...

od tance prožívaného já ↔ k tanci prožívajícího Já „Nartaka atma.“ Já je herec-tanečník. (Tanečníkem je prožívající já, Šiva je tancující Já.) Šivovy aforismy 3.9 Úvod Během své praxe s párovou rezonancí jsem zjistil, že pro některé lidi může být snadnější   plně procitnout své celo-tělesné vědomí, které je podmínkou pro získání schopn [...]