Základní princip a instrukce jógy/umu prostoru

Print Friendly, PDF & Email

Základní charakteristikou vědomí je prázdná prostorovost, proto vědomí je samotný otevřený prostor – pole, ve kterém probíhá prožívání nás i všeho ostatního, co si uvědomujeme v nitru i vně nás. 

Současně každý prostor je vždy prostorem vědomí o určité kvalitě, éteričnosti (dechu), mající svůj silový bod (bindu-vindu), který je celkovým „gravitačním“ těžištěm daného celého prostoru-pole. 

Čím méně se ztotožňujeme se samotným prostorem prožívajícího vědomí, tím více se ztotožňujeme se vším, co v tomto prostoru zakoušíme a prožíváme, tedy s naším zkušenostním či prožívanym já a jeho zkušenostmi a prožitky.

Opačně, čím více se ztotožňujeme s prostorem našeho prožívání, tím více se osvobozujeme od proměn a zkušeností našeho prožívání v tomto prostoru.

  1. Proto se ztotožňuj s prázdnou prostorovostí prostoru kolem tvého těla a kolem ostatních těl věcí a bytostí.
  2. Proto se ztotožňuj s prázdnou prostorovostí prostoru obklopující v tvém nitru zakoušené myšlenky, emoce a pocity.
  3. Buď polem vědomí všeho, co zakoušíš vně i v nitru tvého tělesného prožívání jako celku.

Z připravované knihy Umění být vědom-(ý)-ím.

Komentáře