Vědomí je Bůh

Print Friendly, PDF & Email

Jaký bůh nás může skutečně “spasit”?

Pouze takový bůh, který nezná jiných bohů před sebou – bůh, který “nemá” či “nevlastní” vědomí, ale JE vědomím samým.

Vědomím, které “nemá”, ale JE duchem, duší, tělem a myslí.

Vědomím, které není “tvým” či “mým” – ale jedinou esencí božství.

Vědomím, které není přítomno pouze “ve” věcech ale jako všechny věci, mikrokosmu i makrokosmu.

Vědomím, které není pouhým bytím, ani něco dělající, ale jež jest AKTIVITOU (by-tím).

Vědomím, ve kterém se neustále děje zpřítomňování všech věcí, ztělesňování všech těl, “světování” všech světů a “jástvování” všech já. Vědomí, jehož formy a projevy jsou ve stálé aktualizaci a tvoření.

Toto univerzální vědomí je otevřená kosmická expanze a tkanivo času a prostoru, tvoří jeho éter – a to co dává prostor pro zakoušení všech věcí v něm.

Vědomí je přítomno všude a ve všem,  jako dech, který dýcháme, v kosmickém prachu a ve vířících galaxiích, světle všech sluncí, tvaruje všechny planety i černé díry, do kterých jsou pohlcovány. Vědomí je bezbarvé a beztvaré, ale zabarvuje všechny barvy a tvaruje všechny tvary.

Vědomí je přítomno v tázání a jako tázání všech otázek, v myšlení všech myšlenek, tónování všech nálad, cítění všech pocitů, snění všech snů. Je životem a duší všech duší a zdrojem jejich nesčetných kvalit. Je životem všech věcí a milujícím světlem, ve kterém se koupeme po smrti.

Jako součásti celku – jsme od něj neoddělitelní – a proto v tomto smyslu jsme tímto Bohem, kterým je vědomí.

Současně jako části jsme ale unikátní a různí od celku – jsme jedním z nesčetných bohů, které bohuje.

Bůh jako vědomí je samo bohování všech bohů a samo by-tí všech bytostí.

Komentáře