Co jsou meditační semináře?

Print Friendly, PDF & Email

Meditační semináře jsou dlouhodobějším společným pobytem na nějakém vhodném pěkném místě umožňující společné posezení s možností procházek do přírody, za účelem věnování se společně individuální, párové i skupinové praxi meditace a meditačních cvičení na základě dohodnutého programu. 

Vyhrazený čas pro společné meditace, ať už v tichu, nebo vedené a meditativní diskuze včetně organizace společného života po určitou dobu (2-5 dní) přináší bohatý prostor a mnoho možností pro intenzivní prohloubení a zintenzivnění vědomí každého účastníka v jeho osobních i vztahových úrovních vědomí. 

Taková dlouhodobější setkání lze připodobnit k soustředění vrcholových sportovců, kteří se celý rok věnovali základní disciplíně, tedy meditativnímu životu a chtějí si dopřát svůj čas – ve skutečnosti jediný luxus, který máme věnovat svůj čas výhradně meditaci, tedy rozšiřování vědomí a své vědomé identity v pohodlných rekreativních podmínkách s využitím synergie skupiny stejně naladěných přátel. 

Podle zkušeností se osvědčil dvou blokový (ranní a odpolední) denní program po meditačních hodinách od 40 minut do 1 hodiny věnovaných meditaci v tichu, vedené meditaci, četbě nebo dialogu. Ve volném čase by měl mít každý možnost se věnovat individuálním záležitostem, nebo kultivaci vztahů s druhými a celkovému regenerujícímu rekreativnímu odpočinku.

Komentáře