Příspěvky v rubrice Meditační semináře

Úvod do meditačního setkávání

„Kde se dva či více sejdou v mém jménu, tam Já (božské vědomí, které je ztělesňuje a personifikuje), je mezi nimi.“ Ješua Úvod Celý život můžeme vnímat jako nepřetržité kontinuum bezprostředního živého potkávání s konkrétními životními situacemi a setkávání se s druhými lidmi v našich vztazích. Věřím, že p [...]

Co jsou meditační semináře?

Meditační semináře jsou dlouhodobějším společným pobytem na nějakém vhodném pěkném místě umožňující společné posezení s možností procházek do přírody, za účelem věnování se společně individuální, párové i skupinové praxi meditace a meditačních cvičení na základě dohodnutého programu.  Vyhrazený čas pro společné meditace, ať už [...]