Z výroků indického siddhy

Print Friendly, PDF & Email

Nitjánandy z Ganešpuri

„Všechny věci jsou tvary tichého zvuku Óm. Óm v podobě dechu vědomí prostupuje všechny věci v nitru i vně.“

„Já  sídli v prázdném prostoru těla. Fyzické tělo má mnoho částí, ale jejich nehmotná esence – síla, která jej stále vytváří, je jediná a neoddělitelná.“

„Tichý zvuk Óm prostupuje celý vesmír, jeho rezonance vytváří všechny formy věcí. Zvuk dává povstat všem formám.”

„V Srdci je Lingam – prázdný prostor vědomí obsahující celý vesmír v jeho aktuální i potenciálním stavu.“

„Óm je netělesným tělem vědomí.“

„Když se vědomí a jeho bytí sjednotí, je přítomna blaženost, radost, potěšení!“

„Óm je podoben hřmění bouřky na obloze. Je bez počátku i konce, je dirigentem Božského Dramatu. Lidské tělo je strunou-tónem Óm, vše, co je – vnitru nás i kolem nás, je stále rozeno z Óm.“

„Pravda není náboženstvím.“

„Jednej podle svých slov. Mluv v souladu se svým jednáním.“

„Skutečný guru je Vesmír jako takový a primární učitel je samo vědomí. Druhotný guru tě vede ke studni, primární guru z ní pije.”

„Vidět věci fyzickými smysly nestačí, musíš přímo zakoušet vnitřní význam viděných věcí.“

„Zbav se pýchy a touhy po slávě, pouze tak budeš nazírat Boha všude a v každém bytí zvláště.“

Zdroj: Čidakáša Gíta (Zpěv prvotního prostoru vědomí)

Výsledek obrázku

Komentáře