Vědomé celodenní prožívání

Print Friendly, PDF & Email

Věnuj dostatek času následujícím krokům v jakémkoliv okamžiku svého života, třeba právě nyní:

1. Buď si vědom pocitu nebo počitku, který právě prožíváš.

2. Buď si současně vědom jak a kde jej pociťuješ konkrétně ve svém těle a jak ovlivňuje tvé prožívání těla jako celku.

3. Buď si vědom, jak prožívání tvého těla ovlivňuje tvůj pocit sebe – tvé sebe-prožívání. Buď vědomím toho, jak prožíváš sebetělo současně.

4. Kdykoliv si něco myslíš, nebo cítíš, zaměř současně své vědomí na celo-tělesné cítění sebe – buď si současně vědom své celo-tělesné identity.

5. Uvědomuj si, jak je tvé tělesné vědomí sebe – vědomí tvé tělesné identity neustále okamžik po okamžiku tvořeno a skládáno-komponováno hudbou určitých pocitových tělesných tónů vědomí vyvstávajících z různých oblastí těla.

6. Uvědomuj si, jak se tvé celkové tělesné vědomí sebe – vědomí tvé tělesné identity pocitově proměňuje – metamorfuje během dne, při jednotlivých každodenních činnostech, situacích, ve škole, v zaměstnání, v klidu, při činnostech, při setkávání s různými lidmi, při obývání jednotlivých prostorů a prostředí – zkrátka kdekoliv jsi.

7. Buď si stále vědom své tělesné identity – buď vědomím těla jako celku, ať si uvědomuješ, myslíš, cítíš, či vnímáš cokoliv.

8. Zaměř se na meditativní prozkoumání transubjektivních (jakýkoliv subjekt já přesahujících) smyslových kvalit samotného vědomí tvé zkušenosti jako celku, které vytvářejí přímé prožívání tvé tělesné identity a pocitu jáství, tedy tvé vědomí těla i já jako celku, kdykoliv si cokoliv uvědomuješ, zakoušíš, myslíš, cítíš, prožíváš.

9. Přejdi k prožívání své tělesné identity a jáství jako po-čit-ků samotných vrozených citových aspektů-kvalit vědomí. Příklad:

 • lehkost vědomí – tíha vědomí;
 • jas-záře vědomí – temnota-mdlost vědomí;
 • plynulost vědomí – strnulost vědomí;
 • expanzivnost vědomí – kontraktivnost vědomí
 • otevřenost vědomí – uzavřenost vědomí;
 • intenzita – citovost – ohnivost – vzdušnost – prostorovost vědomí ve svých nesčetných tónech.

10. Přezkoumej ve své zkušenosti, jak tyto ryze transubjektivní smyslové kvality samotného prožívajícího vědomí – tvé duše zakoušíš emočním způsobem a jak je pro sebe interpretuješ – v jaké emoční zkušenosti je překládáš svou objektivizací.

Příklad:

 • kvalitu tíže jako “smutek” či “depresi”;
 • kvalitu jasu a lehkosti jako “radost” či “euforii” nebo “extázi”;
 • kvalitu expanzivnosti jako “svobodu” či “osvobození”;
 • kvalitu kontraktivnosti jako “omezení” či “oddělenost”;
 • kvalitu intenzity jako “bolest”;
 • apod.

11. Buď vědomím jak přímého tělesného prožívání sebe i všeho, co si uvědomuješ, tak současně i způsobu, jakým to interpretuješ a překládáš do své emoční-mentální zkušenosti prožívání, tedy jakým způsobem cítíš a smýšlíš o sobě  a druhých. Ztotožňuj se výhradně s takovým já, kterým je samo vědomí jak přímého tělesného prožitku, tak jeho emočně-mentální zkušenosti a nikoliv z pocity, emocemi a myšlenkami, které zakoušíš, a které si uvědomuješ.

12. Buď stále tímto vědomím celistvého Já a věnuj svůj čas výhradně tomuto vědomí.

Komentáře