Tělo vědomí v pohádce

Print Friendly, PDF & Email

Míním, že pravé pohádky obsahují starou “pohanskou”, tedy před křesťanskou prvotní proto-moudrost. Všichni známe například pohádku o Zlatovlásce, nebo o trojici Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Co když tyto pohádky vypráví hlubší řeč o duši a jejím těle? Pohádky, pokud jim správně nasloucháme, nás umí přenést do magického světa duše.

Pokud věnujeme dostatečně potřebný čas následujícím meditacím, můžeme přímo prožívat základní vnitřní pozice (mudry) těla vědomí-duše, které vedou k jeho přímé metafyzické zkušenosti v základních aspektech.

Dlouhý

 1. Buď si vědom vnitřního prostoru v těle (hlavy-hrudi-břicha) jako spojitého singulárního prostoru vědomí;
 2. Skrze pociťovaný povrch temene a chodidel procitni současně oba neviditelné prostory nad hlavou (expanzivně světelný) i pod nohama (intenzivně citový) a nech vstoupit do nich své vědomí;
 3. Buď polem vědomí všech třech prostorů v těle, nad i pod a vycentruj se v jeho neviditelném silovém těžišti.

Široký

 1. Buď si vědom celého subjektivně pociťovaného povrchu těla jako celku;
 2. Skrze něj pociťuj neomezený prázdný prostor až na nekonečný horizont kolem tebe se svým centrem v srdci hrudi;
 3. Současně skrze pociťovaný povrch těla pociťuj stejně nekonečně hluboký prostor v hranicích těla se svým těžištěm v dolní části trupu;
 4. Buď polem vědomí zahrnující pociťované hranice těla i oba jeho prostory.

Bystrozraký

 1. Buď si vědom celého subjektivně pociťovaného povrchu těla jako celku;
 2. Skrze něj pociťuj neomezený prázdný prostor až na nekonečný horizont kolem tebe se svým centrem v srdci hrudi;
 3. Tímto vědomím plně procitni povrch plně otevřených očí a současně s nimi opět i celý pociťovaný povrch těla jako jedinou vidoucí membránu. Pociťuj transfigurační proměnu vnímání prostoru kolem sebe;
 4. Nyní vstup svým vědomím do vnitřního prostoru v pociťovaných očích;
 5. Spoj jej s vnitřním prostorem v celém těle;
 6. Usaď se v těžišti svého vědomí hluboko v dolní části trupu a zři odtud vše, co je a může být ve své prvotní intenzitě by-tí.

Komentáře