KDO JSEM?

Print Friendly, PDF & Email

Úvod

Jednou ze základních metafyzických otázek je otázka identity, či spirituální-filozofická otázka “kdo jsem?”. Její živou odpovědí je její přímé prožívání jako samotného VĚDOMÍ, ke které nám může pomoci následující meditace vyjadřující základní stanovisko metafyziky vědomí a její životní (jógické) praxe. Prvotní intuitivní pochopení a osvojení si tohoto přesvědčení je nezbytnou podmínkou pro její zkušenostní meditativní rozpoznání v našem vlastním prožívání.

Proč je vůbec záhodno se touto otázkou zkušenostně zabývat?

Rozpoznání a ztotožnění se samotným (ryzím) VĚDOMÍM, transformuje naše bytí a celý způsob prožívání skutečnosti v zásadním směru. Doslova a do písmene nás osvobozuje od ztotožňování se s tělem, našimi myšlenkami, emocemi, pocity, impulsy, reakcemi, aktivitami, přesvědčeními, názory a současně umožňuje vytvářet PROSTOR pro nové, hlubší, jasnější a vědomější cítění, myšlení a vyvstání nového prožívání-pocitu sebe. Takového já, které si není jenom vědomé toho či onoho, ale jež je samotným VĚDOMÍM, tedy vědomí-Já, které není “mé”, či nějakého jiného “já”, ale je VĚDOMÍM samým. 

Tento nezbytný počátek skutečně meditativního způsobu životní praxe není konečným cílem duchovního či metafyzického vzdělávání, ale jeho počátkem, který jej teprve v pravém smyslu umožňuje.

Meditace KDO JSEM?

Nejsem ničím z toho, co si myslím, neboť toho si mohu být vědom.

Nejsem žádným já, které prožívám, neboť takového já si mohu být vědom.

Nejsem ani žádnou zkušeností mě samého, nebo té si mohu být vědom.

Nejsem ani mou zkušeností světa, neboť toho si mohu být vědom.

Nejsem ani souhrnem všech svých zkušeností, prožitků, myšlenek, emocí, pocitů, impulsů, prožívaných události ve světě, které jsem kdy prožíval, prožívám či budu prožívat, neboť toho všeho si mohu být vědom.

Jsem proto evidentně VĚDOMÍM všech svých zkušeností v nitru i vně sebe, které jsem kdy zakoušel, zakouším a mohu zakoušet.

VĚDOMÍ je skutečný – věčný cítící pozorovatel veškeré mé zkušenosti jako celku, který je současně neomezený hranicemi těla.

VĚDOMÍ není vlastnictvím ani vlastností jakéhokoliv já či ega nebo těla.

VĚDOMÍ není projevem mysli, těla nebo mozku, naopak vše, mé tělo a mysl jsou tvary a podoby nabývané VĚDOMÍM ve VĚDOMÍ.Komentáře