Příspěvky v rubrice Párová meditace

Úvod do meditačního setkávání

„Kde se dva či více sejdou v mém jménu, tam Já (božské vědomí, které je ztělesňuje a personifikuje), je mezi nimi.“ Ješua Úvod Celý život můžeme vnímat jako nepřetržité kontinuum bezprostředního živého potkávání s konkrétními životními situacemi a setkávání se s druhými lidmi v našich vztazích. Věřím, že p [...]

Co je párová meditace?

Pojmem „párová meditace“ míním kontext společné meditace dvou partnerů jakékoliv konstelace (muž-žena, muž-muž, žena-žena) ve dvojici prováděné ve specifické pozici (ásana), kdy jsou oba meditující čelem k sobě v dostatečné blízkosti pro udržování prolnutí vědomí skrze oční kontakt, ať už současně s fyzickým dotekem, spojením, [...]