Pozvánka ke společným on-line meditacím listopad-prosinec 2020

Print Friendly, PDF & Email

Vážení zpřítomňující se přátelé :-),

Zveme všechny, které oslovuje či se věnují životní praxi vědomí, kterou jsme formalizovali jako meditačně vzdělávající přístup, který nazýváme Jógou vědomí či Uměním být vědomím, ke společné meditaci s využitím živého on-line vysílání. Pojďme se učit scházet, setkávat, sdílet a nechávat rozšiřovat vědomí toho, kým jsme a samo vědomí, ve kterém spočíváme, skrze svá individuální vědomí těla a sebe jako celku, jehož součástí je i naše smyslové vědomí živého video spojení.

Zaměření společné meditace je v duchu učení jógy vědomí. Jde o společně sdílený a vnitřními postupy zintenzivněný časo-prostor vědomí, ve kterém věnujeme svůj prožívaný čas – meditaci výhradně stále širšímu novému vědomí nás samých a tělesného bytí jako celku, včetně prostoru kolem a v jeho nitru a všeho, čeho si v těchto prostorech jsme vědomi, aniž bychom se ztotožňovali a omezovali své vědomí na pouze pociťované zakoušené jevy, myšlenky, emoce, pocity, impulsy v těchto prostorech uvědomované. Místo toho přecházíme skrze stále hlubší vědomí přímo „z nitra“ pociťovaného těla a s ním spojeného živého vysílání jako celku k našemu nesmrtelnému svobodnému tělu cítícího vědomí všeho co je a může být, jež je naší pravou duchovní podstatou i tím co se každým okamžikem ztělesňuje jako my sami ve svých nesčetných já.

Základní meditační ásana (či pozice): Současné udržování přímo z nitra pociťované tělesnosti jako celku včetně prostoru vnitru i kolem se zaměřením na své smyslové vědomí obrazu videa. 

Společná meditace bude živě vysílána vždy ve středu

 od 19 hodin do cca 20 hodin

v termínech 4.11. 2020, 11.11. 2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020, 23.12.2020. 30.12.2020  

cena jedné meditace je 100 Kč/1 osoba,

pokud se přihlásíte na všechny tyto termíny, cena je 810 Kč/1 osoba.

Na tyto meditace je nutné se předem přihlásit e-mailem na eva.krutinova@noos.cz.

Do předmětu uveďte „středeční on-line meditace listopad-prosinec“.

Přihlášeným účastníkům odešleme e-mail s platebními údaji a postupem, jak se připojí k meditaci on-line.

Přihlášeným účastníkům bude zaslán asi 30 minut před začátkem odkaz na živé vysílání e-mailem. 

On-line přenos se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků.

Těšíme se na společné setkání v ÉTERU vědomí,

ZDRAVÍ Jiří a Eva Krutinovi   

Komentáře