Příspěvky v rubrice Meditace v kruhu přátel

Meditační setkání v kruhu jógy vědomí

Sobota 17. 11. 2018 10:00 – 11:00, princip vědomí, kultivace celo-tělesné bdělosti vědomí; 11:20 – 12:00, kultivace prostorového vědomí těla (jóga/um prostoru); 12:20 – 13:00, kultivace vědomí dechu (jóga/um dechu). Společným setkáním (satsangem) slovem provede Jiří&Eva Krutinovi Poznámka: Během setkání bude prostor [...]

Úvod do meditačního setkávání

„Kde se dva či více sejdou v mém jménu, tam Já (božské vědomí, které je ztělesňuje a personifikuje), je mezi nimi.“ Ješua Úvod Celý život můžeme vnímat jako nepřetržité kontinuum bezprostředního živého potkávání s konkrétními životními situacemi a setkávání se s druhými lidmi v našich vztazích. Věřím, že p [...]

Společná meditace v kruhu

Asi nejrozšířenější podoba společné meditace od počátku věků je společné sezení meditujících, nejlépe v kruhu. Jde o nejpřirozenější vyjádření lidské pospolitosti a soudržnosti. Lidé se setkávají společensky, profesně a intuitivně ví odjakživa, že se vzájemně posilují, poznávají a pokud se věnují společně určité aktiv [...]