Co je to LÁSKA? Co znamená MILOVAT?

Print Friendly, PDF & Email

Jednou z centrálních žitých otázek pro nás samé a všechny naše vztahy s druhými, je otázka, co je to vlastně ona LÁSKA, která se tak často opěvuje. Nehledáme přeci všichni to, co se obecně zve láskou?

Možná otázka zní praktičtěji tak, jak se naučit plně CÍTIT a ZTOTOŽNIT SE s druhými bez ztráty našeho vlastního pocitu sebe?

Jak můžeme SOUZNÍT (REZONOVAT) s různými aspekty naší duše či duše druhých, aniž bychom byli doslova chyceni ve fixovaných pocitech nás samých, fixovaných pocitech druhých a fixovaných pocitech našich vztahů s druhými?

LÁSKA jako MOC cítícího vědomícitového ztotožnění je branou  do nebe – neomezené EXPANZE identity a vědomí i do pekla – omezujícího pohlcení vědomí ve fixních identitách – fixních zkušenostech sebe i druhých.

LÁSKA je tak žitou otázkou i odpovědí.

MILOVAT je prvně sloveso, které vyjadřujeme ve větě “Miluji tě.” Nicméně i toto slovo je nejasné v tom smyslu, co jim můžeme skutečně mínit v různých kontextech a vztazích.

Věta “Miluji tě.”, může říkat “toužím po tobě”, “zamiloval jsem se do tebe”, “cítím s tebou unikátní spojení”, apod. Nicméně všechny tyto cítěné významy povstávají s přímo prožívané zkušenosti lásky jako pocitu.

Tento pocit je jistě něco překrásného a oblažujícího, něco co bychom měli kultivovat ve všech našich vztazích, ať už mezi milenci, mužem a ženou, přáteli, rodiči a dětmi, učiteli a studenty.

Nicméně v každodenním vztahování platí více skutky-činy než slova a pocity a ještě hlubší význam slova MILOVAT jako slovesa je něco co skutečně ČINÍME.

Vyjádřit momentální nebo dlouhodobě cítěné pocity lásky k někomu slovy “miluji tě”, je jednou věcí, MILOVAT někoho, je opět jinou věcí – vyžadující CÍTĚNÍ druhých a nikoliv svých vlastních pocitů (ať už lásky či nenávisti). Vyžaduje zaměření našeho cítícího vědomí na druhého člověka a nikoliv na naše pocity.

Pocity je něco co “máme” či “sdílíme”, ale cítit a milovat jsou primárně slovesa vyjadřující aktivitu našeho cítícího vědomí.

Je jisté, že jako lidé zakoušíme ty nejintenzivnější projevy lásky k druhým bytostem, ať už partnerům, milencům, dětem, rodičům, bratrům, sestrám, přátelům, zvířatům i jiným bytostem či učitelům, ALE jsme často současně neschopni aktuálně CÍTIT jeden druhého, vzájemně se dotýkat duší.

Jako lidé cítíme “lásku” jeden k druhému, případně se “milujeme”, ale často bez vzájemného milování v tomto smyslu – jeho základní esenci. Z velké části je tomu proto, že stále podléháme přesvědčení, že láska je pocit, který cítíme či zakoušíme a tedy máme.

LÁSKA je ve své esenci CÍTĚNÍ vědomí. Je způsobem cítění druhých, který nám umožňuje druhé plně vnímat a přijímat ve své duši a stejně tak nás samé přímo vnímat a cítit v těle – duši druhých bytostí. 

Skutečně MILOVAT někoho neznamená chovat city či pocity k němu, ale skutečně jej CÍTIT – otevřít své tělesné smysly natolik, abychom cítili jeho duši ve své.

Komentáře