Inteligentní ENTITY

Print Friendly, PDF & Email

“UFO” a “mimozemské bytosti” jako vědomé entity-pole širšího vědomí a inteligence než aktuálně lidské.

Jednou z naivních a infantilních představ, které aktuální věda a dnešní člověk propadá, spočívá v předpokladu, že pouze člověk je nositelem inteligence a se současným pátráním po tom, zda na jiných planetách existuje také inteligentní život. Věda je přesvědčena, že pokud nedojde k fyzickému důkazu takových “mimozemských inteligencí”, je člověk jedinou bytostí vybavenou inteligencí schopnou poznat tzv. “kosmické zákony”.

Současně dnešní snahy o zakomponování těchto hledaných “mimozemských bytostí” do mainstreamu ukazováním nejrůznějších “tělíček E.T”, které jsou různě jakoby “nalezeny”, je neméně infantilní.

Co když “lidská inteligence” je ve skutečnosti omezeným vyjádřením daleko širší kosmické inteligence – vyjádření nicméně omezené svými vlastními nepřezkoumanými přijatými “zákony” a přesvědčeními, své vlastní intelektuální logiky a jazyka?

Co když je situace spíše podobná tomu, jako kdyby muzikolog studoval partituru nějaké velkolepé symfonie, analyzoval její strukturu a “zákony”, aniž by uvažoval, že ta partitura je prací současně jiné inteligentní bytosti, natož třeba dalece inteligentnější než on sám?

Co když to, jak chápeme a vnímáme vesmír je pouze vesmír aktuálního lidského vědomí?

Co když existují bytosti či formy bytí, jejichž vědomí vesmíru je hlubší a širší než naše současné vědomí umožňuje?

Co když to, co se našemu omezenému lidskému vědomí jeví jako fixní zákony, nemá ve vědomí těchto bytostí žádnou univerzální platnost, ale pouze platnost obdobnou určitému “gramatickému pravidlu” určitého jazyka? 

Co když tyto “mimozemské bytosti” ale nemůžeme hledat na jiných planetách v prostoru kolem nás (jak nás přesvědčuje lživá aktuální věda), ale tam, kde skutečně doslova bytují – přebývají – v intencionálním (vnitřním) prostoru vědomí samého,  tvořeného intencionálními poli či sférami vědomí? 

Není dnešní pozice konvenční vědy k těmto “mimozemským entitám”  či širším trans-lidským formám vědomí-inteligence podobná studentovi hudební kompozice, který vůbec nechápe, že samotná osobnost skladatele je sama personifikace  tohoto vyššího či širšího vědomí či inteligence, která tvoří jeho vlastní širší hudební duši?

Veškeré skutečné, pravé poznání intenzionální (vnitřní reality vědomí samého) či “spirituální” reality vědomí včetně skutečných SETKÁNÍ s tzv. “mimozemskými” bytostmi, může být zakoušeno, poznáváno a komunikováno výhradně z cítěného rozpoznání její tiché vnitřní MUZIKY/HUDBY. Tohoto cítěného poznání ale dosahujeme jenom v rozsahu a souladu s vlastní individuální kapacitou, jednak:

  1. CÍTIT svou vlastní celkovou bytost (osobnost) jako jedno z živých vyjádřeních této vnitřní MUZIKY/HUDBY;
  2. CÍTIT své vlastní intelektuální poznatky jako jednotlivé “pramínky” či “vzorové struktury” uvnitř struktury širší duše či “vědomé inteligentní entity”, obývající širší pole a “vyšší” oblasti-sféry-dimenze vědomí samého.

Ponořením se do hudby velkého skladatele nebo jazyka či textové řeči velkého myslitele, poznáváme více, než jen osobnost  daného myslitele nebo skladatele. Získáváme i pochopení esence jejich osobnosti či individuality jako  reálně cítěného “podpisu” širšího vědomí a inteligence samotné – “širší či velké duše” (v tantře zvaná MÁHÁTMA) skladatele nebo myslitele.

HLUBOKÉ NASLOUCHÁNÍ do vnitřního TICHA a dále, je tím, co nás prvotně otevírá vnitřnímu SVĚTU vědomí citových tónů a jejich nesčetných forem a tkaniv, jejich vzorů a kvalit, umožňující somatické hudební prolínání osobně cítěných lidských pocitů  s jejich zdroji v trans-osobních (osobnost přesahujících) a tran-lidských (lidskou zkušenost vědomí přesahující) tónech, kvalitách a vzorech cítícího vědomí samého.

Tímto způsobem doslova překračujeme ve své zkušenosti “práh” do vnitřního (“spirituálního”) světa vědomí a učíme se LADIT a SOUZNÍT (RESONOVAT) s transpersonálními tóny a texturami cítícího vědomí, které tvoří múzický/hudební “podpis” širšího trans-lidského bytí a vědomí.

Nevěřím tedy na nějaké mimozemšťany, ale skutečnost existence inteligencí či širších podob-polí vědomí než aktuálně lidské je více než evidentní skutečností. Nicméně i tak jsou SETKÁNÍ s těmito širšími podobami “mimozemských” inteligencí zcela přirozená, byť nikoliv podle představ scénáristů holly-woodu, ale současně vzácně rozpoznaná.

Poznámka: U úpatí “pyramidy” v Bosně jako předehra ke zprávě “o původu pyramid”.

Komentáře