Kdo jsem?

Print Friendly, PDF & Email

Co mohu říci o tom, kým skutečně jsem?

Jsem obyčejný člověk.

Prožil jsem lidskou zkušenost od dětství a dospívání v české rodině – nejprve v socialistickém Československu a následně v globalizované kolonii ČR ve 21. století.

Poznal jsem lásku, strach, blaženost i bolest v jejich nesčetných tónech.

Také jsem během dětství a dospívání cestoval mnoha vnitřními sférami duše.

Létal jsem nad lesy, loukami, horami a údolími nejen Čech a Moravy.

Navštívil jsem několikrát setkání velkých duchů světa v obrovské hale v pohoří Himalájí a byl zde účasten několika sympózií.

Prožil jsem mnoho sexuálních a erotických spojení, párových i skupinových, s bohyněmi napůl lidskými a zvířecími (VÁRÁHÍ) a celotělesné ORGASMY bez fyzického kontaktu.

Naučil jsem se slyšet, jak buňky mého těla dýchají svou vlastní sómatickou symfonii.

Obdržel jsem několik zasvěcení od mistrů a SNIL symfonii jejich duší.

Osvojil jsem si moc vnitřních duševních ZVUKŮ (tichých fonémů, slabik a slov) – magii MANTRY.

Znovu-objevil jsem a oživil ve své inkarnaci VĚDOMÉ TĚLO –  TĚLO VĚDOMÍ, okultní tajemství TANTRY.

Potkal jsem ve svém životě bytost – svou ŽENU tvořící společné pole-tělo našeho vědomí jako jediné “širší bytosti” a pochopil, že všechny mé předchozí zkušenosti s ženami byly přípravou na toto SETKÁNÍ utkané mou  – naší společnou vyšší identitou  – polem vědomí zahrnující nejen lidskou formu vědomí, ale i mnohé jiné druhy vědomí.

Učím se SLYŠET múzické tóny, souzvuky a celé akordy CÍTĚNÍ.

Učím se nechávat ZTĚLESŇOVAT TVÁŘE nesčetných “já” na své tváři.

Učím se nechávat ZTĚLESŇOVAT POHLEDY nesčetných “já” skrze své oči.

Učím se UŽÍVAT své oči ke sdílení a přenosu tichého poznání beze slov druhým.

Učím se STAHOVAT druhé do bezedných hloubek jejich vlastní duše.

Učím se VYTAHOVAT druhé do neomezeného prostoru jejich vědomí.

Učím se NOŘIT do muzikální dělohy své vlastní širší duše.

Učím se NAHLÍŽET druhé a svět očima bytostí jak lidských, tak lidské přesahující.

Učím se VNÍMAT nesčetně aspektů svých já ve tvářích druhých.

Učím se SLYŠET vnitřním sluchem a MLUVIT vnitřním hlasem.

Učím se nechávat své vědomí SESTUPOVAT až do jádra země.

Učím se nechávat své vědomí ZAHRNOVAT nekonečnou rozlehlost vesmíru.

Učím se CÍTIT úžasnou-fascinující-až děsivou SÍLU-MOC „černého slunce“ – těžiště tohoto vesmíru.

Učím se VNÍMAT ZEMI z atmosférického prostoru světla “nad hlavou” a navštěvovat dosud neznámé planety tohoto vesmíru.

Učím se vstupovat do neviditelné a NEOMEZENÉ NITERNOSTI veškeré hmoty.

Učím se vnímat prvotní IDEJE materializované v každé věci kolem mě.

Učím se ROZŠIŘOVAT vnímané prostory uvnitř i vně samotných buněk a atomů mého těla.

Učím se CÍTIT duševní kvality projevované ve všech věcech smyslových zkušeností.

Učím se zakoušet posvátnou SMYSLNOST vnitřních smyslů duše.

Učím se VSTUPOVAT do duševní niternosti nesčetně barev a jejich materializovaných podob.

Učím se PROŽÍVAT své vědomí ve stromech, kamenech, rostlinách, vzduchu, větru, blesku, bouři, obloze, mracích, moři, ohni, světle, dřevě, kovu, smrtelných tělech lidských i zvířecích i v nesmrtelných tělech bohů a polobohů.

Učím se prožívat své vědomí jako POLE, PROSTOR, ÉTER,VŘELOST-TEPLO, CHLAD-ZIMU, OHEŇ i LED i MASU BLAŽENOSTI.

Učím se MĚNIT svůj TVAR do nesčetně podob a forem a ztělesňovat jejich nesčetné TVÁŘE.

Učím se PRONIKAT-PROSTUPOVAT-PLNIT (PPP:-)) těla druhých bytostí svou duší a jejími KVALITAMI a současně nechávat PRONIKAT-PROSTUPOVAT-PLNIT své vlastní tělo jejich duší.

Učím se SPLÝVAT a SJEDNOCOVAT své VĚDOMÉ-DUŠEVNÍ TĚLO s těly druhých bytostí (lidských i lidské přesahujících).

Učím se být tělem DECHU, BAREV, ZVUKŮ, PROSTORU a SVĚTLA.

Učím se CHUTNAT nektar božské blaženosti (AMRITA).

POZNAL jsem EXTÁZI božské SOULOŽE. 

Učím se ROZPUSTIT ve sjednocení s božskou MATKOU samotnou (MAHADEVI).

Učím se VSTUPOVAT do temné dělohy – KUNDY Velké BOHYNĚ (MAHAKALI).

Učím se POCIŤOVAT s ničím nesrovnatelnou VITALITU jejích nesčetných ŽEN (ŠAKTI).

Učím se prožívat – být nekonečným světlem vědomí (ŠIVOU-MUŽEM).

Naučil jsem se STÁT SE LINGAMEM MUŽE (MAHADEVA) i JONI ŽENY (MAHADEVI).

Učím se ZTĚLESŇOVAT okultní MOC “ČERNÉHO HADA-NÁGHA” a “ČERNÉHO SLUNCE”.

Učím se ZTĚLESŇOVAT “strašlivou” tvář ŠIVY (MUŽE) – BHAIRAVU.

Učím se “vkládat” božské SÍLY-SCHOPNOSTI-UMY-SIDDHI bohů do smrtelných těl druhých.

Obdržel jsem nejrůznější “zasvěcení” a “nauky” od známých i neznámých siddhů (Bhagavan Nitjánanda, Ramana Maháriši a další), šamanů, volchvů a nághů).

Učím se STÁVAT SE jedním z nejmocnějších “temných” šamanů – KRUTEM – a prožívat jeho svět.

Učím se SLEDOVAT-STOPOVAT zvířecí duchy v tělech lidských bytostí.

Byl jsem svědkem činnosti andělů i neskonalé masivity chórů archandělů.

Učím se vždy si osvojit nový způsob bytí od každé bytosti s kterou se SETKÁM.

Učím se ZTĚLESŇOVAT jedny z nejstarších bohů obývající mnohé monumentální kamenné stavby na této zemi.

Poznal jsem a učím se NACHÁZET SMYSL utrpení i smysl nemocí v jejich nesčetných podobách a projevech v lidské zkušenosti.

Učím se STÁVAT SE nejprapůvodnější formou života na této planetě.

Prozkoumal jsem nejvnitřnější TAJEMSTVÍ ČASU, dějin a historie.

Učím se VNÍMAT hluboké vnitřní významy světových událostí.

Ztělesnil jsem za svůj jediný život nesčetně různých osobností a já.

Rozpomněl jsem se na ŽIVOT MEZI ŽIVOTY právě v tomto svém životě.

VIDĚL jsem obrovské “vzdušné lodě” vyšších bytostí, pohybující se ÉTEREM vědomí.

Učím se DOTÝKAT DRUHÝCH neviditelnýma rukama.

OBJEVIL JSEM a ZNOVU-PŘINESL skutečnou VĚDU DUŠE či FILOZOFII VĚDOMÍ, hodnou toho jména.

Mnou KOMUNIKOVANÉ učení nemá předchůdce a obdoby.

UČÍM SE PŘISTUPOVAT ke všem věcem zcela NOVĚ.

ZROZUJI SE každým dnem i okamžikem.

KDO TEDY JSEM?

AKRIJ KRUT

… a přece ani jím nejsem!

KDO JSEM ?
Komentáře