Onálepkované příspěvky mudra

Základní ztělesnění (MUDRA) vědomí

Esenciální charakter vědomí i těla samého je PROSTOR-PROSTOROVOST-POLE, vnější a vnitřní, v kterých se nacházíme a vše zakoušíme.  Proto být-vědomím samým je nejsnadněji dosaženo skrze bytí-PROSTOREM samotným, tedy skrze ztotožnění se s prázdnotou prostoru místo ztotožnění s čímkoliv v něm. To přirozeně ved [...]

Vyjadřování duše

Duše má nesčetně různých aspektů a kvalit. Jednou z nejvyšších pravd je skutečnost, že celý vesmír sám – jako celek je jednou z možných – právě aktuálních vnějších tváří – zosobnění samotného vědomí jako takového – či univerzální duše. Vědomí a jeho v něm spočívající kvality jsou doslova [...]