Onálepkované příspěvky tantra

Moc Ženy aneb hledání “ženské” spirit...

“Žena je tvoření a stálá aktualizace vesmíru, vesmír je její podobou, Žena je základ světa, Žena je pravá podoba těla.   Ať už nabývá jakéhokoliv pohlaví, mužského nebo ženského, je stále nejvyšší formou obou.   V Ženě je skrytý potenciál všech věcí, i všeho živého a pohybujícího se ve všech světech.   Není drahokamu dražšího než Ž [...]

Božská SEXUALITA

Všechny dimenze, úrovně či sféry skutečnosti a všechny bytosti a formy vědomí je obývající jsou “dětmi” počatými nepřerušovanou kontinuální SOULOŽÍ MUŽE a ŽENY, ryzího vědomí jako takového a jeho ryzí moci – potence k akci, jež jsou vyjádřením neomezeného absolutního POLE-OCEÁNU vědomí (ANUTTARA). Božské SVĚTLO [...]

Zkušenostní prožívání těla

   Tělo vědomí, není nějaký “abstraktní pojem” nebo koncept, ale “živý” sómatický koncept, vyvstávající ze zkušenostní metafyziky – přímé meditativní zkušenosti těla jako pole – těla cítícího vědomí – duše, kterým jako vědomé bytí jsme. Tento koncept vycházející z přímé zkušenosti vědomí, může každý přímo prožívat. Kdy [...]

Moc Ženy aneb hledání “ženské” spirit...

“Žena je tvoření a stálá aktualizace vesmíru,vesmír je její podobou,Žena je základ světa,Žena je pravá podoba těla.Ať už nabývá jakéhokoliv pohlaví, mužského nebo ženského, je stále nejvyšší formou obou.V Ženě je skrytý potenciál všech věcí,i všeho živého a pohybujícího se ve všech světech.Není drahokamu dražším, než Žena sama,nen [...]

O bolesti a tíživém prožívání ob...

Život přináší nesčetně rozmanité různé zkušenosti a emoční prožívání. Co je základní povahou života, našeho bezprostředního žití? Život, což je synonymum pro samo vědomí – vědomí jako takové je vrozeně samo cítění. Můžeme říct, že žít znamená primárně cítit – pozor nikoliv “mít” pocit či chovat pocity a zkušenosti. [...]

Vztah vědomí a dechu

Samo ryzí vědomí, které můžeme zakoušet a prožívat skrze ztotožnění se s prázdným prostorem našeho prožívání vně i v nitru jako své širší vědomí (vědomí-Já) není jenom “prázdnotou”, ale má i svůj kvalitativní éter – substancialitu v podobě dechu vědomí (prána). Tato inherentní substancialita prostoru vědo [...]

Abhinavagupta: Osm veršů o vědom...

Abhinavagupta: Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není
Z pohledu celého tantrického učení Abhinavagupty vyjadřuje tento krátký text stanovisko a pohled nejvyšší cesty „bez prostředků a metod“ (anupája), která je cestou samotného bdělého vědomí, které přirozeně vede ke zkušenosti vědomí všeho co je a může být (označované v tantře pojmem Anuttara). Výsledný text není jenom překladem [...]