Jak vstoupit do “Království kolem nás”?

Print Friendly, PDF & Email

Pojmem „Království kolem nás“ je v učení Ježíše míněno pole tělesného vědomí vnějšího fyzického světa kolem nás, dosahující až na nekonečný horizont vně expandujícího kosmického prostoru. Království kolem nás obklopuje a zahrnuje všechna těla v tomto prostoru podobně jako vzduch, který je obklopuje.

Meditace

Pozoruj svýma očima prostor kolem sebe. Rozevři své oči doslova “dokořán” a skrze ně cítícím způsobem zintezivni své přímé vědomí “pozemského” Království kolem tebe (smyslového světa kolem tebe).

Začni si být současně s procítěnýma očima více vědomý celého tělesného povrchu – své “kůže”. Skrze toto povrchové vědomí pociťuj celý prostor viditelný i neviditelný všemi směry, kolem svého těla, nad, pod, před, za, po stranách. Staň se doslova a dopísmene jedním cítícím celotělesným okem pociťujícím neviditelnou, všemi směry se rozšiřující prostorovost.

Pociťuj nyní skrze odraz světla na povrchu očí své vědomí jako metafyzické světlo rozšiřující se z nitra všemi směry tímto povrchem až na nejzazší horizont vnějšího kosmického prostoru. Rozpoznej své širší-větší spirituální tělo zahrnující celý vnější prostor včetně svého těla. Buď tímto svobodným prostorem vědomí.

Opět pociťuj povrch svého těla a vnímej dotýkající se vitální éter kolem sebe všemi směry. Pociťuj prostor kolem sebe naplněný tímto éterem, stejně jako své nitro.

Vyber si konkrétní bytost či věc v prostoru kolem a pociťuj, jak jí tvé vědomí osvěcuje a obklopuje jako vzduch.

Cítícím způsobem pozoruj kvality věcí a bytostí skrze společné vědomí svých přímo prožívaných očí a celého tělesného povrchu jako celku. Nekoukej jenom očima, ale nadechuj celým svým tělesným vědomím skrze oči celkový smyslově-sensuální PO-CIT dané kvality či celého těla věcí či bytostí – tedy způsob, jakým cítíš tělo dané věci či bytosti svým vlastním tělem jako celkem.
Rozpoznej, že tvé tělo i každé tělo v Království kolem je in-formováno a současně vyzařuje stejnou božskou substanci – světlo a vitalitu vědomí samého v jejich nesčetných tonalitách a kvalitách.

Poznámka:

Ukázka z připravované knihy „Klíče od KRÁLOVSTVÍ, Odhalení vnitřního významu křesťanských mystérií původního učení Ježíšovy rodiny.

Komentáře