Onálepkované příspěvky dech

Umění dýchání vědomí (pránajám)

Starobylé umění vědomého dýchání (pránájám) spočívající v nepřerušovaném udržování vědomí celo-tělesného dýchání vede spolehlivě nejen k procitnutí naší duše a jejího těla tvořeného éterickou substancialitou vědomí samého (prána, čhi, ki), ale je i základní esencí praktické stránky vnitřního vzdělávání člověka a jógy [...]

Vztah vědomí a dechu

Samo ryzí vědomí, které můžeme zakoušet a prožívat skrze ztotožnění se s prázdným prostorem našeho prožívání vně i v nitru jako své širší vědomí (vědomí-Já) není jenom “prázdnotou”, ale má i svůj kvalitativní éter – substancialitu v podobě dechu vědomí (prána). Tato inherentní substancialita prostoru vědom [...]

Dýchání a prožívání

Naše dýchání souvisí s naším prožíváním. Způsob, jakým se prožíváme jako my sami a tělo, ovlivňuje způsob našeho dýchání. Umění dechu nás učí skrze vědomou změnu dýchání měnit způsob, jakým se prožíváme. Běžně se ví, že vnější dýchání, jeho rytmus, rychlost, prohloubení ovlivňuje náš emočně – mentální stav a současně je j [...]

Vnější a vnitřní dýchající tělo

Vnější dýchání těla Skrze běžné – vnější aerobní tělesné dýchání vstřebáváme v plících kyslík ze vzduchu, který pomocí krve okysličuje naše tělo a vstupuje do jeho procesů. Tak se doslova a do písmene stává kyslík ze vzduchu kolem nás součástí každé naší buňky. S nádechem organismus vstřebává kyslík a s výd [...]

Od psycho-logie k psyché-ologii

Jednou z oblastí a dokonce profesí, která se snaží poznat, popisovat či dokonce léčit lidskou “psychiku”, nebo se přímo snaží stavět do role autorit, která o ostatních lidech (nevzdělaných v daném konceptuálním prostoru znalostí) ví více, než oni sami a dokonce ve svých konceptuálních rámcích se snaží lidské prož [...]