Onálepkované příspěvky umění vědomí

VĚDOMÍ – základní metafyzika s...

Úvod Životní filozofie a praxe vědomí, její praktiky (jógy) jsou neoddělitelné od našeho vnitřního „světonázoru” a přijatých přesvědčeních o skutečnosti. Ta jsou často v přímém rozporu s těmi, která získáváme v rodině,  vzdělávacích institucích, práci či „dýcháním” aktuálního civilizačního klimatu vůbec. [...]

Ryby nevědoucí toho, že žijí v o...

Jako lidé se podobáme rybám, které neví, že žijí v oceánu,  který jim dává život a ze kterého stále vyvstávají. Samotný oceán je přitom prvotní podmínkou vůbec existence ryb. Tento oceán každou rybu a tvora v něm přirozeně přesahuje a současně je od nich neoddělitelný a s nimi těsně spjat. Tento oceán má př [...]

Umění dýchání vědomí (pránajám)

Starobylé umění vědomého dýchání (pránájám) spočívající v nepřerušovaném udržování vědomí celo-tělesného dýchání vede spolehlivě nejen k procitnutí naší duše a jejího těla tvořeného éterickou substancialitou vědomí samého (prána, čhi, ki), ale je i základní esencí praktické stránky vnitřního vzdělávání člověka a jógy [...]

Zrakové vnímání jako cítění

Nejvíce akcentovaným smyslem v naší zkušenosti bývá zrak sídlící v hlavě. Nejvíce vjemů získáváme zrakem, tedy viděním a pozorováním. Tato skutečnost a její přetěžování nalezla až svou abstrakci v podobě vykonstruovaných konceptů „subjekt“ – „objekt” jako model pro samo vědomí s vytvořením „ideálu“ od všeho rozl [...]

Jiří Krutina: Um identity

Jiří Krutina: Um identity
  Druhá publikace z ediční řady Umu vědomí, Um identity pojednává o základní metafyzické či filozofické otázce po naší podstatě, identitě a povaze bytí, které člověk žije a s kterou se dříve či později setkává tváří v tvář ve svém každodenním životě. Autor se zaměřuje na obsah známého imperat [...]

Jiří Krutina: Učení se umění být vědo...

Jiří Krutina: Učení se umění být vědomím
  Jedná se o úvodní text edice Um vědomí, ztělesňující řadu vnitřních umů-jóg vědomí, které společně tvoří celistvé textové  „tělo poznání“, reflektující mnohaleté zkušenosti s praxí meditace a vnitřním vzdělávání v oblasti vědomí autora. Z tohoto vnitřního vzdělávání vzešlé živé formulované poznání, které nazývám jógou vědomí [...]

Jóga vědomí slovem 1 (MP3)

Jóga vědomí slovem 1 (MP3)
Audio nahrávka z meditačního setkání jógy vědomí ve Vnitřním kruhu 4. 11. 2017. Obsah jednotlivých stop: Princip vědomí – kultivace celotělesného vědomí [58 min] Kultivace prostorové subjektivity těla [19 min] Kultivace vědomí dechu [26 min] Jóga celotělesného dýchání [55 min] Nejedná se o studiovou nahrávku. E-shop

O “syndromu vyhoření”

V současné době – zejména mezi mladými „ekonomicky“ aktivními lidmi  – jejichž obecným symptomem je zcela ne-ekonomické chování v tom nejhlubším slova smyslu, je populární a takřka oblíbený nový koncept: “syndrom vyhoření”.  V kontaktu s lidmi, kteří o tom hovoří a skrze jejich slova jsem zjis [...]

Základní principy umění jógy vědomí

Následující základní principy jsou metafyzické zkušenostní zákonitosti samotného vědomí jako takového a jsou nedělitelnou součástí meditační praxe – meditačního života, jehož pedagogický rámec jako soubor poučení a praktik zvu prostě jóga vědomí či umění být vědomím a vědomý a současně jsou zkušenostně ověřitel [...]

Od psycho-logie k psyché-ologii

Jednou z oblastí a dokonce profesí, která se snaží poznat, popisovat či dokonce léčit lidskou “psychiku”, nebo se přímo snaží stavět do role autorit, která o ostatních lidech (nevzdělaných v daném konceptuálním prostoru znalostí) ví více, než oni sami a dokonce ve svých konceptuálních rámcích se snaží lidské pro [...]

Co je jóga/umění vědomí?

Pojmové spojení jóga vědomí vyjadřuje prvotní skutečnost, kterou je věčné neoddělitelné spojení (jóg) všeho, co jest i může být, s trans-subjektivním vědomím jako takovým, které skrze sebe vše, včetně nás samých stále každým okamžikem zpřítomňuje (vědomí) ve svém unikátním by-tí. Vědomí je prvotním stále přítomným aspektem naší zku [...]

AMRITA – Blažená vitalita vědomí

V následující eseji se snažíme sdílet a komunikovat aktuální metafyzický vhled a duchovní zkušenost, a z ní plynoucí pochopení vnitřního obsahu (loga) pojmu AMRTA (amrita), pocházejícího ze sanskrtu, tradičně překládaného jako „nektar nesmrtelnosti“, se snahou jej komunikovat co nejsrozumitelnějším jazykem, odrážející při [...]