Pozvánka k on-line meditačním setkáním Životní filozofie a praxe vědomí v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Každou středu od 18:00 se věnujeme formální klidové párové meditaci zaměřené na zintenzivnění celotělesného vědomí (vědomí těla jako celku), v kterém spočíváme, kterým jsme a které ztělesňujeme.

V tomto čase rekapitulujeme základní jógy Životní filozofie a praxe vědomí (Jógy vědomí) , jako  je um/jóga prožívání, um/jóga prostoru, um/jóga dechu, um/jóga hlásek (mantra jóga), které vedou k bezprostřední zkušenosti vědomí v nejrůznějších aspektech a kvalitách.

Meditace je jak tichá, tak vedená – doprovázená slovními instrukcemi a koncipovaná a prováděná tak jako všechny meditační praktiky Životní filozofie a praxe vědomí, jako párová (proti mně, mimo kameru sedí má žena Táňa). 

Základní podoba meditace spočívá v jednoduchém a prostém dání si času být si vědomý více a více své aktuálně prožívané zkušenosti jako celku tvořené jednak přímo z nitra cítěným tělesným bytím jako celkem tvořícím hraniční povrh cítícího pole vědomí zahrnující jak smyslový svět kolem nás, tak hlubinu duševní niternosti, což přináší transformační zkušenost nového celistvějšího polního vědomí naší prožívané zkušenosti jako celku.

Tak skrze udržování vědomí přímo cítěného tělesného bytí jako celku rozpoznáváme své „božské“ vědomé tělo – TĚLO cítícího vědomí.

K co největšímu prospěchu ze společného setkání je třeba studovat učení Životní filozofie a praxe vědomí (jógu vědomí) a kontakt s jeho iniciátorem, autorem a učitelem Jiřím Krutinou.

Setkání jsou nicméně otevřená a přístupná každému, kdo ve svém životě dozrál k pochopení, že je to výhradně vědomí samé – vědomí jako takové a jeho – v něm spočívající nesčetné tvořivé potenciality a tělesné vzory, které tvoří nejzazší realitu nejen vesmíru, ale je i božským základem nás samých. Právě k této přímé bezprostřední zkušenosti a poznání (gnóze/džňána) nás společný meditativní čas vede. 

Kdokoliv má zájem být účasten tohoto společně prožívaného času, nechť se přihlásí na e-mail: jiri.krutina@noos.cz,  či telefonicky na: +420 777 788 077.

Cena za celý cyklus středečních meditací na rok 2024, počínaje 3.1. 2024 a konče 28.12.2024 činí 5 000,- (celkem 52 sezení). Cena za půlroční cyklus (celkem 26 sezení) činí 2 500,- . Cena za kvartál (celkem 13 sezení) je 1 300,-.

O autorovi

Věnuje se meditativnímu zkoumání vědomí od roku 2002. Své zkušenosti a pochopení sdílí ve svých knihách, během individuálních transformačních setkáních a veřejných meditacích a seminářích. Je autorem knihy Vědomí – prvotní princip ve-smíru, která shrnuje autorovo takřka dvacetileté zkušenosti s meditací a rozšiřováním vědomí v podobě nové životní filozofie pro člověka nejen 21. století, která má potenciál být skutečnou „teorií všeho“ a základem zcela nové lidské kultury.

Samotné sdílení společného meditativního času a prostoru s někým, kdo je schopen ztělesňovat vědomí v jeho nejrůznějších aspektech a stavech na přirozené bázi je „nejvyšší společností“, které můžeme být součástí.

 

Komentáře