Co je to “VĚDOMÍ”?

Print Friendly, PDF & Email

Bůh je vědomí.

 

Já je vědomí.

 

Tělo je vědomí.

 

Vědomí a zkušenost jsou dvě různé skutečnosti

 

Vědomí myšlenky není touto myšlenkou.

 

Vědomí jakékoliv zkušenosti není danou zkušeností.

 

Myšlenky vyvstávají v podobě slov z myšlenek-prostého vědomí beze slov.

 

Řečení myšlenek vyjadřuje a manifestuje vědomí v různých vzorech zakoušení-vnímání-prožívání.

 

Vědomí zahrnuje a přesahuje veškeré zakoušené reality.

 

Vědomí je svobodné od veškeré omezující zkušenosti.  

 

Zakoušející já není zakoušené já.

 

Zakoušející já je samo vědomí jako takové.

 

Pro ROZ-POZNÁNÍ “ryzího” vědomí našeho prožívání – prožívaného já není nutné “odstranit ego”, ale rozpoznat širší prožívající-zakoušející já, kterým není žádné z já (ego), ale samo vědomí jako takové.

 

Samo vědomí má primárně charakter POLE ve kterém vyvstávají všechny prožívaná já (ega) a jejich zakoušení.

 

Vědomí je Bůh. 

Komentáře