Dračí/Hadí minulost i budoucnost lidské rasy

Print Friendly, PDF & Email

Poznámka

Úvodní meditace k původu druhu vědomí člověk ve společnosti hadího vědomí (nágha rasy). Jde zatím jen o centrální otázky navozující dané pochopení a vhled, tedy esenci mnoha jinak paralelně prožívaných skutečností z různých období a civilizací  – ve skutečnosti oblastech vědomí. Jde o jakýsi pokus o “vědomou archeologii” ve smyslu otázky, která zní, odkud je člověk jako druh vědomí? 

Kde se vzaly znalosti a dovednosti nejstarších civilizací na zemi, které dosud ani dnes obecně nechápeme?

Odkud člověk získal a získává své dovednosti a umy, které mu umožnili vystavět civilizace, které nám připomíná archeologie?

Opravdu tyto technologické dovednosti jen tak spadli “z nebe”? 

A nebo vlastně svým způsobem ano?

Co když všechny tyto znalosti spirituální i technologické byli člověku předány bytostmi, které se lidem jevily jako skuteční “nadlidé” či “bohové”? 

Co když šlo o lidskou rasu přesahující druh (rasu) vědomí? 

Co když šlo o trans-lidskou a tedy v tomto smyslu o “mimozemskou” podobu vědomí?

Co když právě tyto bytosti stáli u zrodu prvních měst a civilizací?

Co když právě tyto bytosti ustanovili či vychovali dlouhotrvající linie lidských vládců-kněží těchto dávných civilizací, jejichž úkolem bylo strážit a udržovat spirituální a technologické či vědecké poznání těmito bytostmi zprostředkované?

Co když tyto bytosti širšího vědomí komunikovali s člověkem v rozšířených stavech vědomí, jeho vizích či snech, ale i skrze svá projevená těla – mnohdy lidskou podobu přesahující?

Co když tyto širší lidský druh vědomí přesahující “mimozemské” podoby vědomí nejen že přinesli a naučili lidi v mnohých dobách mnohému, ale co když dokonce zprostředkovali člověku jako lidské rase či druhu jako takovému vyšší podobu inteligence?

Co když tato “mimozemská” podoba vědomí přímo stvořila člověka jak ho známe (homo sapiens) spirituálně-genetickým křížením těchto bytostí s lidskou rasou?

Proč byly tyto bytosti nazírány jako “hadi” či “hadí bytosti”?

Proč nacházíme ve všech starobylých civilizacích a kulturách (Sumer, Babylonie, Atlantida, Lemuria, Egypt, Řecko, Slované, Indie, Jižní Amerika, Čína, Japonsko, atd),  všech kontinentů po celé planetě jakýsi “hadí či dračí symbolismus” v podobě nejrůznějších draků či okřídlených hadů, či oceánských hadů, nebo nebeských draků žijících v podzemí, ve vodě, v ohni i éteru?

Nejde o odkaz k dávnému lidskému původu?

Co když toto živé vědomí a pochopení je schováno i v tantrickém bohu Šivovy, jež je také zván Nágha Nátha, doslova Pán Nághů, tedy doslova “hadích bytostí”. 

Co když se tím dostáváme k hlubšímu pochopení významu pojmu KUNDALINÍ (doslova jak slyšíme „z KUNDY LINoucí“), tedy oné SÍLY spočívající “svinuté” u kořene bytí člověka, která se právě vědomím (Šivou jako Nágha Natáthou – Pánem hadích bytostí) probouzí a proměňuje tělo člověka v hadí tělo vědomí a přináší mu současně všechna poznání, znalosti či dovednosti?

Co když tato skutečnost nám pomáhá osvětlit nejen doslova globální hadí symbolismus který vidíme po celé planetě i v prvních civilizacích u “kolébky lidstva”?

Co když tato skutečnost poukazuje na stále přítomné schopnosti a skryté kapacity lidského těla jako vnitřního těla – těla vědomí, zejména jeho vrozenou “létajícímu či plovoucímu hadu” podobnou POHYBLIVOST vědomí?

Naučit se opět cítit a prožívat ABSOLUTNÍ POHYBLIVOST svého vědomí – jeho schopnost STOUPAT a KLESAT, VZPŘÍMIT SE nebo PLAZIT, KROUŽIT i SVINOUT SE, PLAVAT a LÉTAT v neomezeném éteru či “oceánu vědomí, který je konečným zdrojem všech skutečností, všech světů a všech jejich bytostí, je esencí jógy vědomí chápané jako skutečná kundaliní jóga. Je člověku připomínána HADÍ RASOU (nága) a tvoří i v tomto smyslu “mimozemský” původ člověka jako druhu či rasy vědomí.

Komentáře